News / Notice
नियुक्तिपत्र बुझ्न आउने सूचना।
2023-02-17 00:00:00

.


Application for Roster/Register of Project Review Panel (NEAEC)
2023-02-16 00:00:00

NEA Engineering Company Limited (NEAEC) Call for: Application for Roster/Register of Project Review Panel (International)


नदी प्रवाही जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत खरीद विक्री सम्झौताका लागि सम्पर्क गर्न आउने बारे प्रवद्र्धकहरुलाई सूचना
2023-02-16 00:00:00

नदी प्रवाही जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत खरीद विक्री सम्झौताका लागि सम्पर्क गर्न आउने बारे प्रवद्र्धकहरुलाई सूचना


प्रतिक्षासूची नियुक्ति सम्बन्धमा।
2023-02-15 00:00:00

.


पूनरावलोकन समितिको सूचना
2023-02-15 00:00:00

.


पूनरावलोकन समितिको सूचना।
2023-02-15 00:00:00

.


विज्ञहरुको नामावली अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी पदपूर्ति विभागको सूचना ।
2023-02-14 00:00:00

विज्ञहरुको नामावली अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी पदपूर्ति विभागको सूचना ।


कार्यालय सरेको सूचना
2023-02-10 00:00:00

कार्यालय सरेको सूचना 


पुनरावलोकन समितिको सूचना (२०७९।१०।२६)
2023-02-09 00:00:00

पुनरावलोकन समितिको निर्णय सम्बन्धि सूचना तह-६, सहायक इञ्जिनियर (प्रकाशित मिति:२०७९।१०।२६)


पुनरावलोकन समितिको सूचना
2023-02-06 00:00:00

पुनरावलोकन समितिको निर्णय सम्बन्धि सूचना तह-६, प्रशासन (प्रकाशित मिति:२०७९।१०।२३)


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !