News / Notice
नयाँ वा थप लोड लिन चाहने उध्योगी व्यावसायीबाट विवरण सहितको आवेदन सम्बन्धी सूचना
2021-02-25 00:00:00

नेपाल बिधुत प्राधिकरणको प्रशारण तथा वितरण प्रणाली सुधार गरी नियमित बिधुत आपूर्तिको व्यवस्था गर्न जुन सुकै भोल्टेज लेभलमा नयाँ वा थप लोड लिन चाहने उध्योगी व्यावसायीबाट ७ दिन भित्र निम्न विवरण सहितको आवेदन आव्हान गरिन्छ


निबृत्तिभरण पाइरहेका पूर्व कर्मचारीहरुलाई निबृत्तिभरण अधिकार पत्र अद्यावधिक गराउने सम्बन्धमा थप प्रष्ट पारिएको जरूरी सूचना
2021-02-21 00:00:00

निबृत्तिभरण पाइरहेका पूर्व कर्मचारीहरुलाई निबृत्तिभरण अधिकार पत्र अद्यावधिक गराउने सम्बन्धमा थप प्रष्ट पारिएको जरूरी सूचना


मिति २०७७/१०/२७ को निर्णय अनुसार २०७८ आषाढ र श्रावण महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण
2021-02-11 00:00:00

मिति २०७७/१०/२७ को निर्णय अनुसार २०७८ आषाढ र श्रावण महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण


प्रदेश छनौट गर्ने सम्बन्धी आवेदनको सूचना
2021-02-10 00:00:00

सूचना


प्रदेश छनौट गर्ने सम्बन्धी आवेदनको ढाँचा
2021-02-10 00:00:00

फारम (डाउनलोड गर्नुहोस)


पुरानो रकम/कलमहरु सप्रमाण दाबीसहित भुक्तानी लिन आउने बारे
2021-02-08 00:00:00

पुरानो रकम/कलमहरु सप्रमाण दाबीसहित भुक्तानी लिन आउने बारे


अबकाश भई निबृत्तिभरण पाइरहेका पूर्व कर्मचारीहरुलाई निबृत्तिभरण अधिकार पत्र अद्यावधिक गराउने बारे
2021-02-08 00:00:00

अबकाश भई निबृत्तिभरण पाइरहेका पूर्व कर्मचारीहरुलाई निबृत्तिभरण अधिकार पत्र अद्यावधिक गराउने बारे


माघ महिनामा हुने सरुवाका लागि आवेदन गर्न सम्बन्धित कर्मचारीहरुलाई सूचना
2021-01-29 00:00:00

माघ महिनामा हुने सरुवाका लागि आवेदन गर्न सम्बन्धित कर्मचारीहरुलाई सूचना


कर्मचारी माथि भएको हातपात बारे
2021-01-28 00:00:00

कर्मचारी माथि भएको हातपात बारे


प्रदेश छनौट गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित कर्मचारीहरुलाई सूचना
2021-01-26 00:00:00


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !