News/Notice


सरुवा गरिएको/काज खटाईएको/काज फिर्ता गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धमा । (२०७६/०२/३१) (पेज १-१२)

Updated Date : 16-06-2019

सरुवा गरिएको/काज खटाईएको/काज फिर्ता गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धमा । (२०७६/०२/३१) (पेज १-१२)

95235672.pdf

सरुवा गरिएको/काज खटाईएको/काज फिर्ता गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धमा । (२०७६/०२/३१) (पेज १३-२४)

Updated Date : 16-06-2019

सरुवा गरिएको/काज खटाईएको/काज फिर्ता गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धमा । (२०७६/०२/३१) (पेज १३-२४)

45125435.pdf

सरुवा गरिएको/काज खटाईएको/काज फिर्ता गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धमा । (२०७६/०२/३१) (पेज २५-३६)

Updated Date : 16-06-2019

सरुवा गरिएको/काज खटाईएको/काज फिर्ता गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धमा । (२०७६/०२/३१) (पेज २५-३६)

16732083.pdf

परिपत्र (नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को नारा सहितको लोगो प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा)

Updated Date : 31-05-2019

परिपत्र (नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को नारा सहितको लोगो प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा)

75641391.pdf

अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण

Updated Date : 28-05-2019

मिति २०७६/०२/१२ को निर्णयानुसार २०७६ कार्तिक र मङ्सिर महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण

94678740.pdf

परिपत्र (सामुहिक औषधोपचार बीमा दाबी सम्बन्धि)

Updated Date : 23-05-2019

परिपत्र (सामुहिक औषधोपचार बीमा दाबी)

99306594.pdf

नियुक्ति पत्र बुझ्न आउने सूचना

Updated Date : 12-05-2019

तह ३ प्नशासन तथा प्राबिधिक सेवा तर्फका सबै क्षेत्रका सफल उम्मेदवारलाई नियुक्ति पत्र बुझ्न आउने सूचना

86388169.pdf

सरुवा गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको/खटाईएको सम्बन्धमा

Updated Date : 12-05-2019

सरुवा गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको/खटाईएको सम्बन्धमा

53421264.pdf

भ्रमण अभिलेख खाता राख्ने बारे।

Updated Date : 08-05-2019

भ्रमण अभिलेख खाता राख्ने बारे।

48293660.pdf

नियुक्ति पत्र बुझ्न आउने सूचना

Updated Date : 05-05-2019

बिज्ञापन नं. २०७४/०७५ का विज्ञापनहरु मध्ये तह ४ सिनियर मिटर रिडर, सहायक लेखापाल र फोरमेन (ईलेक्ट्रिकल,सिभिल) को नियुक्ति पत्र बुझ्न आउने सम्बन्धी सूचना।

98615097.pdf

नियुक्ति पत्र बुझ्न आउने सूचना

Updated Date : 03-05-2019

प्रतिक्षा सूचीका उम्मेदवारहरुलाई नियुक्ति पत्र बुझ्न आउने सम्बन्धी सूचना

81591934.pdf

२०७६ साल श्रावण महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण

Updated Date : 02-05-2019

मिति २०७६|१२|२७ को निर्णयानुसार २०७६ साल श्रावन महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण

37126323.pdf

मतदान परिणाम घोषणा गरिएको सूचना

Updated Date : 02-05-2019

मिति २०७६/०१/१९ गते भएको आधिकारीक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा सहभागी भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको मत परिणाम

15020995.pdf

मिति २०७६|०१|०८ को निर्णयानुसार २०७६ साल असोज महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण

Updated Date : 23-04-2019

मिति २०७६|०१|०८ को निर्णयानुसार २०७६ साल असोज महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण

83023392.pdf

आधिकारिक कर्मचारी ट्रेड युनियनको निर्वाचन सम्बन्धमा

Updated Date : 18-04-2019

आधिकारिक कर्मचारी ट्रेड युनियनको निर्वाचन सम्बन्धमा

52125981.pdf