News / Notice
लेख रचनाहरु उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धमा
2021-12-21 00:00:00

लेख रचनाहरु उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धमा 


मिति २०७८/०९/०२ को निर्णयानुसार पदस्थापन गरिएको सम्बन्धी सूचना।
2021-12-17 00:00:00

.


मिति २०७८/०९/०१ को निर्णयानुसार पदस्थापन गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धमा
2021-12-16 00:00:00

.


मिति २०७८/०८/२८ को निर्णयानुसार पदस्थापन गरिएको/सरुवा गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धमा
2021-12-14 00:00:00

.


२०७९ बैशाख र जेष्ठ महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण
2021-12-08 00:00:00

 .


मिति २०७८/०७/२९ को निर्णयानुसार सरुवा गरिएको सम्बन्धी सूचना।
2021-11-17 00:00:00

सूचना


विद्युत लोड स्वीकृति तथा लाइन जडान सम्बन्धमा ग्राहक महानुभावहरूलाई अत्यन्त जरूरी सूचना
2021-11-12 00:00:00

नेपाल विद्युत प्राधिकरण ग्राहक महानुभावहरूलाई छिटो भन्दा छिटो विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन ...


मिति २०७८/०६/२४ को निर्णयानुसार २०७८ फागुन र चैत्र महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरु
2021-10-11 00:00:00

सूचना


विधुतीय माध्यमबाट पुनरावलोकन निवेदन दिन सकिने बारेको सूचना
2021-10-10 00:00:00

विधुतीय माध्यमबाट पुनरावलोकन निवेदन दिन सकिने बारेको सूचना


प्रेस विज्ञप्ति (२०७८।०६।१७)
2021-10-03 00:00:00

  


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !