News / Notice
कोभिड १९ सम्बन्धि परिपत्र
2021-04-25 00:00:00

कोभिड १९ सम्बन्धि परिपत्र


गाडी तथा वर्कशप पूजा खर्च बारे
2021-04-15 00:00:00

गाडी तथा वर्कशप पूजा खर्च बारे


ने वि प्रा, नेपाल भरमा रहेका कार्यालयहरुमा बि. सं. २०७८ सालमा दिईने सार्वजनिक, पर्व विदाहरु
2021-04-13 00:00:00

ने वि प्रा, नेपाल भरमा रहेका कार्यालयहरुमा बि. सं. २०७८ सालमा दिईने सार्वजनिक, पर्व विदाहरु


सरुवा गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धमा
2021-04-13 00:00:00

सरुवा गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धमा


क्षेत्र परिवर्तन गरि सरुवा गरिएको_1
2021-04-13 00:00:00

क्षेत्र परिवर्तन गरि सरुवा गरिएको


क्षेत्र परिवर्तन गरि सरुवा गरिएको_2
2021-04-13 00:00:00

क्षेत्र परिवर्तन गरि सरुवा गरिएको_1


प्रदेश छनौट सँग सम्बन्धित सूचना स्थगित गरिए बारे
2021-04-08 00:00:00

प्रदेश छनौट सँग सम्बन्धित सूचना स्थगित गरिए बारे


प्रदेश छनौट सँग सम्बन्धित सूचना
2021-04-06 00:00:00

प्रदेश छनौट सँग सम्बन्धित सूचना


मिति २०७७/१२/२२ को निर्णय अनुसार २०७८ भाद्र महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण
2021-04-04 00:00:00

मिति २०७७/१२/२२ को निर्णय अनुसार २०७८ भाद्र महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण


उपभोक्ताहरूबाट अनलाइन मार्फत विद्दयुत महसुल भुक्तानी सेवा संचालन गर्न इच्छुक सेवा प्रदायकहरूबाट प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सुचना
2021-03-16 00:00:00

ने. वि. प्रा.का उपभोक्ताहरूबाट अनलाइन मार्फत विद्दयुत महसुल भुक्तानी सेवा संचालन गर्न इच्छुक सेवा प्रदायकहरूबाट प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सुचना


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !