Recruitment / Open
>> विज्ञापन तथा सूचनाहरू
S.N. Heading Notice Description Status
1 सम्पर्क मिति सम्वन्धि सूचना सम्पर्क मिति अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मको लागि स्थगन गरिएको सम्वन्धि सूचना- २०७६/१२/२०
2 पदपूर्ति सम्बन्धि जरुरी सूचना पदपूर्ति सम्बन्धमा भएकाे अन्तरिम आदेश वारेकाे सूचना-२०७६।११।२०
Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !