Recruitment / Open
>> विज्ञापन तथा सूचनाहरू
S.N. Heading Notice Description Status
1 स्वीकृत नामावली (अधिकृतस्तर) खुला प्रतियोगितातर्फ आवेदन दिने उमेद्वारहरुको स्वीकृत नामावली-अधिकृतस्तर (२०७६-६-१६)
2 स्वीकृत नामावली (सहायकस्तर) खुला प्रतियोगितातर्फ आवेदन दिने उमेद्वारहरुको स्वीकृत नामावली-सहायकस्तर (२०७६-६-१६)
3 स्वीकृत नामावली प्रकाशन सम्बन्धि सूचना खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितातर्फका उमेद्ववारहरुको स्वीकृत नामावली प्रकाशित गरिएको सम्बन्धि सूचना (२०७६/०६/१६)
4 उमेद्वारहरुको अस्वीकृत नामावली (सहायक स्तर) सहायक स्तरका विभिन्‍न पदमा खुला प्रतियोगिताका लागि दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको अस्वीकृत नामावली (२०७६।०६।१६)
5 उम्मेदवारहरुको अस्वीकृत नामावली (अधिकृतस्तर) अधिकृत स्तरका विभिन्‍न पदमा खुला प्रतियोगिताका लागि दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको अस्वीकृत नामावली (२०७६।०६।१६)
6 अन्तरिम आदेश सम्बन्धि सूचना-२०७६।०३।२५ सम्मानित सर्वोच्च अदालतवाट मिति २०७६।०३।२२ गते जारी भएको अन्तरिम आदेश सम्बन्धि सूचना ।
7 खुला प्रतियाेगितात्मक लिखित परीक्षाको आवेदन फाराम भर्ने सुचना रिक्त विभिन्न तहका विभिन्न पदहरूको लागि खुला प्रतियाेगितात्मक लिखित परीक्षाद्वारा स्थायी पदपूर्तिकाे लागि आवेदन फाराम भर्ने सुचना (प्रकाशित मिति : २०७६/०३/१३)
Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !