Recruitment / Open
>> स्वीकृत नामावली प्रकाशित गरिएको सम्बन्धि सूचना
S.N. Heading Notice Description Status
1 लुम्बिनी प्रदेश, प्रादेशिक कार्यालय बुटवल लुम्बिनी प्रदेश, प्रादेशिक कार्यालय बुटवल अन्तर्गत सहायकस्तरका पदमा आवेदन गर्ने उमेद्ववारहरुको स्वीकृत नामावली(प्रकाशित मितिः २०७८।१०।०५)
2 सुदुरपश्चिम प्रदेश, प्रादेशिक कार्यालय अत्तरिया सुदुरपश्चिम प्रदेश, प्रादेशिक कार्यालय अत्तरिया अन्तर्गत सहायकस्तरका पदमा आवेदन गर्ने उमेद्ववारहरुको स्वीकृत नामावली(प्रकाशित मितिः २०७८।१०।०५)
3 प्रदेश नं १, प्रादेशिक कार्यालय बिराटनगर प्रदेश नं १, प्रादेशिक कार्यालय बिराटनगर अन्तर्गत सहायकस्तरका पदमा आवेदन गर्ने उमेद्ववारहरुको स्वीकृत नामावली(प्रकाशित मितिः २०७८।१०।०५)
4 वाग्मती प्रदेश, प्रादेशिक कार्यालय काठमाडौँ वाग्मती प्रदेश, प्रादेशिक कार्यालय काठमाडौँ अन्तर्गत सहायकस्तरका पदमा आवेदन गर्ने उमेद्ववारहरुको स्वीकृत नामावली(प्रकाशित मितिः २०७८।१०।०५)
5 खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि दरखास्त दिने अधिकृतस्तरका उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावली खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि दरखास्त दिने अधिकृतस्तरका उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावली (प्रकाशित मितिः २०७८।१०।०५)
6 कर्णाली प्रदेश, प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेत कर्णाली प्रदेश, प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेत अन्तर्गत सहायकस्तरका पदमा आवेदन गर्ने उमेद्ववारहरुको स्वीकृत नामावली(प्रकाशित मितिः २०७८।१०।०५)
7 मधेश प्रदेश, प्रादेशिक कार्यालय जनकपुर मधेश प्रदेश, प्रादेशिक कार्यालय जनकपुर अन्तर्गत सहायकस्तरका पदमा आवेदन गर्ने उमेद्ववारहरुको स्वीकृत नामावली(प्रकाशित मितिः २०७८।१०।०५)
8 गण्डकी प्रदेश, प्रादेशिक कार्यालय पाेखरा गण्डकी प्रदेश, प्रादेशिक कार्यालय पाेखरा अन्तर्गत सहायकस्तरका पदमा आवेदन गर्ने उमेद्ववारहरुको स्वीकृत नामावली(प्रकाशित मितिः २०७८।१०।०५)
Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !