Recruitment / Open
>> परीक्षा कार्यक्रम
S.N. Heading Notice Description Status
1 लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना खुला प्रतियोगितातर्फ, प्राविधिक सेवा तह ४ फोरमेन एवं तह ३ इलेक्ट्रिसियन, जुनियर मिस्त्री पदको लिखित परिक्षाको नतिजा एवं अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मितिः २०७९।०२।२०)
2 लिखित परीक्षाको नतिजा एवं अन्तर्वार्ता परीक्षा सम्बन्धि सूचना मिति २०७६।११।०२ गते प्रकाशित विज्ञापन अन्तर्गत सहायकस्तर प्राविधिक सेवा तह-५, सुपरभाइजर एवं प्रशासन सेवा तह ४, सिनियर मिटररिडर/सहायक लेखापाल पदको अन्तर्वार्ता परीक्षा सम्बन्धि सूचना(प्रकाशित मितिः २०७९।०२।१८)
3 लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन एवं अन्तर्वार्ता परीक्षा कार्यक्रम तह-५, प्रशासन एवं लेखा (प्रकाशित मितिः २०७९।०२।०६)
4 स्थगित अन्तर्वार्ता सम्बन्धी कार्यक्रम पुन निर्धारण गरिएको सम्बन्धी सूचना आन्तरीक तथा खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाकाे स्थगित अन्तर्वार्ता सम्बन्धी कार्यक्रम पुन निर्धारण गरिएको सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मितिः २०७९।०२।०३)
5 लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना नेपाल विद्युत प्राधिकरणवाट २०७६।११।०२ मा प्रकाशित निम्नानुसारका विज्ञापन नं. अनुसारका पदहरुमा खुला प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आयोगवाट लिईएको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मितिः २०७९।०२।०३)
6 लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना नेपाल विद्युत प्राधिकरणवाट २०७६।११।०२ मा प्रकाशित निम्नानुसारका विज्ञापन नं. अनुसारका पदहरुमा अान्तरीक तथा खुला प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आयोगवाट लिईएको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मितिः २०७८।१२।२५)
7 लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम संशोधन भएको सूचना। लोक सेवा आयोग सुर्खेत कार्यालयबाट संचालन हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिटर रिडिङ सुपरभाइजर (तह-५) र लेखापाल (तह-५) को खुला र समावेशी पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम संशोधन भएको सूचना -२०७८।१२।०८
8 लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम संशोधन भएको सूचना। लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिटर रिडिङ सुपरभाइजर र लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम संशोधन गरिएको सूचना -२०७८।१२।०८
9 लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम संशोधन भएको सूचना। लोक सेवा आयोग बुटवल कार्यालयबाट संचालन हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिटर रिडिङ सुपरभाइजर (तह-५) र लेखापाल (तह-५) को खुला र समावेशी पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम संशोधन भएको सूचना।
10 लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम संशोधन भएको सूचना। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार मिटर रिडिङ्ग सुपरभाइजर तथा लेखापाल तह ५ को खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम संशोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना
11 लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना नेपाल विद्युत प्राधिकरणवाट २०७६।११।०२ मा प्रकाशित निम्नानुसारका विज्ञापन नं. अनुसारका पदहरुमा अान्तरीक तथा खुला प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आयोगवाट लिईएको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मितिः २०७८।१२।०५)
12 लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (विराटनगर) लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तह ४ र ५ का प्रशासन र लेखा तर्फका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
13 लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना नेपाल विद्युत प्राधिकरणवाट २०७६।११।०२ मा प्रकाशित निम्नानुसारका विज्ञापन नं. अनुसारका पदहरुमा अान्तरीक तथा खुला प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आयोगवाट लिईएको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मितिः २०७८।१२।०५)
14 लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (काठमाण्डाै‌) लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तह-५, मिटर रिडिङ सुपरभाइजर र लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (प्रकाशित मिति:२०७८/११/२७)
15 लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (काठमाण्डाै‌) लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्‍चालन हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तह ३, ४ र ५ का प्राविधिक, अप्राविधिक तर्फका विभिन्न सेवा/समूह र पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (प्रकाशित मिति:२०७८/११/२७)
16 लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (महेन्द्रनगर) लोक सेवा आयोग महेन्द्रनगर कार्यालय कञ्चनपुरले संचालन गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण अत्तरिया क्षेत्रको तह ३,४ र ५ (प्राविधिक/अप्राविधिक) पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना मिति:२०७८/११/२२)
17 लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (बुटवल) लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले सञ्‍चालन गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण, लुम्विनी प्रादेशिक कार्यालय वुटवलको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार तह ३, ४ र ५ का विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना मिति:२०७८/११/२२)
18 लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (जलेश्वर) नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तह ४ र ५ का विभिन्न पदहरुको लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (प्रकाशित मिति:२०७८/११/२६)
19 लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (पाेखरा) नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तह ३, ४ र ५ का विभिन्न प्राविधिक पदहरुको लोक सेवा आयोग, पाेखरा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (प्रकाशित मिति:२०७८/११/२४)
20 लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (सुर्खेत) नेपाल विद्युत प्राधिकरणका देहाय बमाेजिमका विभिन्न पदहरुको लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयले सञ्चालन गर्ने लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (प्रकाशित मिति:२०७८/११/२३)
21 लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (विराटनगर) नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तह ३, ४ र ५ का विभिन्न प्राविधिक पदहरुको लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (प्रकाशित मिति:२०७८/११/२२)
22 लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (काठमाण्डाै‌) नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तह ३,४ र ५ का विभिन्न प्राविधिक पदहरुको लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (प्रकाशित मिति:२०७८/११/२०)
23 आ.प्र, खुला तथा समावेशीतर्फको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको सम्बन्धि सूचना काेभिड–१९ का कारण स्थगित रहेकाे मिति २०७८।०५।१८ मा प्रकाशित विज्ञापन अनुसार आ.प्र, खुला तथा समावेशीतर्फको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको सम्बन्धित सबैकाे जानकारीकाे लागि याे सूचना प्रकाशित गरिएको छ। (प्रकाशित मितिः २०७८।१०।२८)
24 लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना (तह-३ इलेक्ट्रिसियन) नेपाल विद्युत प्राधिकरणवाट २०७६।०३।१३ मा प्रकाशित निम्नानुसारका विज्ञापन नं. अनुसार (तह-३ इलेक्ट्रिसियन)का पदहरुमा खुला प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आयोगवाट लिईएको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मितिः २०७८।११।०१)
25 खुला र समावेशी प्रतियाेगितात्मक परीक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना (तह ३, ४ र ५) काेभिड–१९ का कारण स्थगित रहेकाे मिति २०७८।०५।१८ मा प्रकाशित विज्ञापन अनुसार तह ३, ४ र ५ का देहाय बमोजिमका पदहरुको खुला र समावेशी प्रतियाेगितात्मक परीक्षा कार्यक्रम देहाय बमोजिम संचालन हुने गरी निर्धारण गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। (प्रकाशित मितिः २०७८।१०।२३)
26 आ.प्र‍., खुला र समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम निर्धारण गरिएको सम्बन्धी सूचना काेभिड–१९ का कारण स्थगित रहेकाे मिति २०७८।०५।१८ मा प्रकाशित विज्ञापन अनुसार देहाय बमोजिमका पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम देहाय बमोजिम निर्धारण गरिएको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। (प्रकाशित मितिः २०७८।१०।२३)
27 प्रशासन सेवातर्फ सहायकस्तर तह–४ का लागि निर्धारित अन्तर्वार्ता परीक्षा कार्यक्रम प्रशासन सेवातर्फ सहायकस्तर तह–४ सिनियर मिटररिडर/सहायक लेखापाल पदका लागि निर्धारित अन्तर्वार्ता परीक्षा कार्यक्रम
28 प्राविधिक सेवातर्फ सहायकस्तर तह–४ का लागि निर्धारित अन्तर्वार्ता परीक्षा कार्यक्रम प्राविधिक सेवातर्फ सहायकस्तर तह–४ फोरमेन (इले./मेका./सिभिल)पदका लागि निर्धारित अन्तर्वार्ता परीक्षा कार्यक्रम
29 स्थगित अन्तर्वार्ता परिक्षा कार्यक्रम स‌‍ंचालन हुने वारे सूचना पाल विद्युत प्राधिकरणवाट २०७८।१०।०६ गते स्थगित गरिएकाे तह-४ का विभिन्न पदहरुकाे अन्तर्वार्ता परिक्षा कार्यक्रम देहायबमाेजिम स‌‍ंचालन हुने व्यहाेरा सम्बन्धित सबैमा सूचित गरिन्छ। (प्रकाशित मितिः २०७८।१०।१६)
Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !