Publications / Reports
GENERAL PROCUREMENT NOTICE (Nepal Distribution System Upgrade and Expansion Project)

  2020-12-24


General Procurement Notice


शिलबन्दी बोलपत्रबाट लिलाम बिक्रीको २१ दिने सूचना

  2020-12-08


शिलबन्दी बोलपत्रबाट लिलाम बिक्रीको २१ दिने सूचना


Ammendment Notice (Tamakoshi V Hydroelectric Project)

  2020-11-21


Ammendment Notice (Tamakoshi V Hydroelectric Project)


EOI SHORTLISTING NOTICE (TAMAKOSHI JALVIDHYUT COMPANY LIMITED)

  2020-10-19


EOI SHORTLISTING NOTICE (TAMAKOSHI JALVIDHYUT COMPANY LIMITED)


अमरज्योति ४७ अंक

  2020-08-28


अमरज्योति ४७ औ वार्षिकोत्सव कविता अंक


अमरज्योति ४६ अंक

  2020-08-26


अमरज्योति ४६ औ काेराेना महाव्याधी विशेष अंक


सुर्खेत बितरण केन्द्र मिटर नामसारी सम्बन्धी सूचना २०७७/०४/२२

  2020-08-06


सुर्खेत बितरण केन्द्र मिटर नामसारी सम्बन्धी सूचना २०७७/०४/२२


सुची दर्ता गर्ने सम्बन्धि सूचना ( माटो, ढुङ्गा तथा कन्क्रिट प्रयोगशाला )

  2020-08-05


सुची दर्ता गर्ने सम्बन्धि सूचना ( माटो, ढुङ्गा तथा कन्क्रिट प्रयोगशाला )


TOR FOR ROSTER OF EXPERTS (TAMAKOSHI JAL VIDHYUT COMPANY LIMITED)

  2020-07-28


TOR FOR ROSTER OF EXPERTS (TAMAKOSHI JAL VIDHYUT COMPANY LIMITED)


सुची दर्ता गर्ने सम्बन्धि सूचना ( वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन बिभाग )

  2020-07-20


सुची दर्ता गर्ने सम्बन्धि सूचना ( वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन बिभाग )


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !