Publications/Report


PPA Details upto Ashad 2076

Updated Date : 2019-07-19
PPA Details upto Ashad 2076
68797257.pdf

Terms of Reference

Updated Date : 2019-07-08
Terms of Reference For ESIA and Associated E&S instruments for i. 400kV D/C Arun Hub (Sankhuwasabha district) - Inaruwa (Sunnsari district) transmission line and Substations ii. Arun Hub (Sankhuwasabha district - Dudhkoshi ( Khotang/Okhaldhunga district)- Tingla (Solukhumbu district) Transmission Line and Substations iii. 400kV D/C Inaruwa (Sunnsari district)- Anarmani (Jhapa district) transmission and substations
39050867.pdf

लिलाम बिक्रि सम्बन्धि सूचना (कंक्रिट पोल प्लान्ट, अमलेखगंज)

Updated Date : 2019-07-05
लिलाम बिक्रि सम्बन्धि सूचना (कंक्रिट पोल प्लान्ट, अमलेखगंज) पुन प्रकाशित मिति २०७६/३/२०
31982500.pdf

कानूनसंग सम्बन्धित विज्ञहरुको छुट्टा /छुट्टै नामावली (रोष्टर) अद्यावधिक गर्ने बारेको सूचना

Updated Date : 2019-07-02
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विभिन्न कार्यमा आवश्यक पर्ने सेवा लिनका लागि सम्बन्धित विज्ञहरु DAB/DRB/Arbitration/Expert Group / Legal Advisor को छुट्टा/छुट्टै नामावली (रोष्टर) अद्यावधिक गरिने भएकोले निम्न लिखित योग्यता पुगेका ईच्छुक विज्ञहरुबाट सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र नेपाल विद्युत प्राधिकरण, प्रधान कार्यालय, कानून विभागमा निवेदन दिनुहुन
14090851.pdf

लिलाम बिक्रि सम्बन्धि सूचना (कंक्रिट पोल प्लान्ट, अमलेखगंज)

Updated Date : 2019-05-29
लिलाम बिक्रि सम्बन्धि सूचना (कंक्रिट पोल प्लान्ट, अमलेखगंज)
93624441.pdf

लिलाम बिक्रि सम्बन्धि सूचना (भैरहवा वितरण केन्द्र)

Updated Date : 2019-05-06
लिलाम बिक्रि सम्बन्धि सूचना(भैरहवा वितरण केन्द्र)
91693527.pdf

PPA Details as of May 2019

Updated Date : 2019-05-06
PPA Details as of May 2019
45415077.pdf

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (CONSULTING SERVICES ) Asset Verification and Valuation in Nepal Electricity Authority

Updated Date : 2019-04-24
Name of Project: Power Sector Reform and Sustainable Hydropower Development Project Assignment Title: Asset Verification and Valuation in Nepal Electricity Authority Reference No.: PSRSHDP/CS/QCBS-01
88182837.pdf

लिलाम बिक्रि सम्बन्धि सूचना (देविघाट जल बिधुत केन्द्र)

Updated Date : 2019-04-22
लिलाम बिक्रि सम्बन्धि सूचना (देविघाट जल बिधुत केन्द्र)
86676652.PDF

अधिग्रहण गरिएका जग्गाहरुको मुआब्जा पाउने जग्गाधनीहरुको नामावली_KC-3_Sankhuwasabha

Updated Date : 2019-04-19
अधिग्रहण गरिएका जग्गाहरुको मुआब्जा पाउने जग्गाधनीहरुको नामावली_KC-3_Sankhuwasabha
61772272.PDF

अधिग्रहण गरिएका जग्गाहरुको मुआब्जा पाउने जग्गाधनीहरुको नामावली_KC-3_Taplejung

Updated Date : 2019-04-19
अधिग्रहण गरिएका जग्गाहरुको मुआब्जा पाउने जग्गाधनीहरुको नामावली_KC-3_Taplejung
17103777.PDF

PPA Details as of Chaitra, 2075

Updated Date : 2019-04-17
PPA Details as of Chaitra, 2075
94857418.pdf

बोलपत्र स्विकृतिको लागि छनौट गर्ने आशयको सूचना

Updated Date : 2019-04-08
बोलपत्र स्विकृतिको लागि छनौट गर्ने आशयको सूचना (सिन्धुली वितरण केन्द्र)
93407131.pdf

बोलपत्र स्विकृतिको लागि छनौट गर्ने आशयको सूचना

Updated Date : 2019-04-01
यस महाशाखाबाट गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनानुसार बोलपत्र अनुसार पेश हुन आएका बोलपत्रहरुमध्ये तपसिल बमोजिमको बोलपत्रको छनौट गर्ने निर्णय भएकोले ने. वि. प्रा. आर्थिक प्रशासन विनियमावली 2068 (संसोधनसहित) को विनियम 156 को प्रयोजनार्थ सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
42548574.pdf

देवीघाट जल बिद्युत केन्द्रमा काटिएर राखिएका काठ तथा दाउराहरुको लिलाम बढाबढमा सिलबन्दी बोलपत्र

Updated Date : 2019-03-25
देवीघाट जल बिद्युत केन्द्रमा काटिएर राखिएका काठ तथा दाउराहरुको लिलाम बढाबढमा सिलबन्दी बोलपत्र प्रकृयाबाट बिक्रि सम्बन्धी सूचना
25601648.pdf