General Forms / Information
अवकाश कोष आवास सापटी फारम
2024-02-05

अवकाश कोष आवास सापटी फारम


कर्मचारी सापटी तमसुक
2023-08-24

कर्मचारी सापटी तमसुक


कर्मचारी सापटी तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि , २०७९
2023-08-22

कर्मचारी सापटी तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि , २०७९


सापटी आवेदन फारम
2023-08-04

सापटी आवेदन फारम


वीमा तथा औषधोपचार खर्च दाबी फाराम
2023-07-31

वीमा तथा औषधोपचार खर्च दाबी फाराम


कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण फारम (ने. वि. प्रा. अवकाश कोष)
2022-06-30

कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण फारम (ने. वि. प्रा. अवकाश कोष)


अवकाश कोष भुक्तानी आवेदन फारम
2022-06-30

अवकाश कोष भुक्तानी आवेदन फारम


अवकाश काेष सापटी आवेदन फारम
2021-12-08

अवकाश काेष सापटी आवेदन फारम


आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६८ (चौथो संशोधन)
2021-11-19

आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६८ (चौथो संशोधन)


कोरोना दाबी फारम
2021-08-12

कोरोना दाबी फारम


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !