General Forms and Information


सामुहिक औषधोपचार बीमा दाबी फारम (नयाँ)।

Updated Date : 2019-05-23
सामुहिक औषधोपचार बीमा दाबी फारम (नयाँ)।
55656944.pdf

बिदा फारम (leave Application)

Updated Date : 2018-04-19
leave Application
41207299.pdf

महाभुकम्प २०७२ क्षतिको बिबरण फारम

Updated Date : 2015-06-04
महाभुकम्प २०७२ क्षतिको बिबरण फारम
Bhukampa-Form.pdf

अवकाश काेष आवेदन फारम

Updated Date : 2015-02-04
अवकाश कोष व्यवस्थापन शाखा मार्फत सापटी माग गर्ने आवेदन फारम
Awakash Kosh Loan Form.pdf

Matured Life insurance refund demand application

Updated Date : 2014-12-07
Matured Life insurance refund demand application
68619474.pdf

नयाँ ग्राहक आबेदन फारम

Updated Date : 2014-09-21
नयाँ ग्राहक आबेदन फारम
New Application form Final.pdf

आर्थिक सहायता तथा सुविधा सम्बन्धी कार्यबिधि, २०६६ (संसोधन सहित)

Updated Date : 2014-08-06
आर्थिक सहायता तथा सुविधा सम्बन्धी कार्यबिधि, २०६६ (संसोधन सहित)
Samsodan-Aarthik-2071.3.24.pdf

आर्थिक सहायता तथा सुविधा माग फारम

Updated Date : 2014-08-06
आर्थिक सहायता तथा सुविधा माग फारम
Samsodan-Aarthik-sahayata-Anudan-form-2071.3.24.pdf

सम्पत्ती बिवरण फारम

Updated Date : 2014-07-25
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० उपदफा (१) तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन,२०४८ को दफा ३१ क. को उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि
Sampatti_up_new.pdf

Insurance loan demand application

Updated Date : 2014-04-22
Insurance loan demand application
Beema loan.doc

Information about medical insurance

Updated Date : 2012-03-26
Information about medical insurance
Information-about-medical-insurance.pdf

Employee Loan demand form

Updated Date : 2012-03-26
Employee Loan demand form
84601419.pdf

पारिवारिक बिबरण

Updated Date : 2012-03-26
पारिवारिक बिबरण
Pariwarik-bibaran.pdf

अवकाश विवरण फाराम

Updated Date : 2012-03-26
राजीनामा, मृत्यु, अनिवार्य अवकाश तथा अन्य अवकाशको लागि भर्नुपर्ने विवरण फाराम
7489Awakas-Bibaran-Form.pdf

सहमती फारम

Updated Date : 2011-09-29
सहमती फारम
Sahamati Form.pdf