News / Notice
नियुक्ति पत्र बुझ्‍न आउने सूचना।(प्रतिक्षासूची)
2022-06-14 00:00:00

.


नियुक्ति पत्र बुझ्‍न आउने सूचना।।
2022-06-14 00:00:00

.


नियुक्ति पत्र बुझ्‍न आउने सूचना
2022-06-08 00:00:00

इलेक्ट्रिकल/मेकानिकल


रमाना सम्बन्धमा
2022-06-08 00:00:00

.


आयोजना कार्यालय संचालन गर्ने सम्बन्धमा।
2022-06-08 00:00:00

.


लेख रचनाहरु उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धमा
2022-05-31 00:00:00

लेख रचनाहरु उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धमा


नियुक्ति पत्र बुझ्‍न आउने सूचना
2022-05-27 00:00:00

.


नियुक्ति पत्र बुझ्‍न आउने सूचना (प्रतिक्षा सूची)
2022-05-25 00:00:00

.


सवारी साधनमा प्रयोग गरिने ईन्धन खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्ने बारे
2022-05-23 00:00:00

सवारी साधनमा प्रयोग गरिने ईन्धन खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्ने बारे 


प्रेस बिज्ञप्ति
2022-05-11 00:00:00

प्रेस बिज्ञप्ति


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !