Downloads
नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सेवा, शर्त विनियमावली २०७५ (संशोधन सहित)
2019-07-02

नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सेवा, शर्त विनियमावली २०७५ (संशोधन सहित)


मिटर नामसारी फारम
2017-12-10

मिटर नामसारी फारम


काठमाडौं नो-लाईट नम्वरहरु
2015-09-29

काठमाडौं नो-लाईट नम्वरहरु


प्रारम्भिक पुनर्वास कार्ययोजना
2013-09-26

खिम्ती–ढल्केवर २२० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजनाको प्रारम्भिक पुनर्वास कार्ययोजना (अन्तिम प्रतिवेदन)


उत्पीडित समुदाय विकास कार्ययोजना
2013-09-26

उत्पीडित समुदाय विकास कार्ययोजना को खिम्ती–ढल्केवर २२० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना (अन्तिम प्रतिवेदन)


आयोजना सामाजिक प्रभाव
2013-08-30

खिम्ती–ढल्केवर २२० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना सामाजिक प्रभाव मूंल्याकनको कार्यकारी सांरस


पुर्नवास कार्य योजना
2013-08-30

खिम्ती–ढल्केवर २२० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना पुर्नवास कार्य योजना कार्यकारी सांरस


उत्पीडित समुदाय विकास योजना
2013-08-30

खिम्ती–ढल्केवर २२० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना उत्पीडित समुदाय विकास योजना कार्यकारी सारांश


सुरक्षित बिद्युत बितरण निर्देशिका
2012-07-15

सुरक्षित बिद्युत बितरण का लागी गरिनु पर्ने कार्य हरु सम्बन्धी निर्देशिका


Upper Trisuli-3A HEP
2012-01-02

Brief Description of Project and Present Status.


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !