News / Notice
नियुक्ति पत्र बुझ्‍न आउने सूचना (प्रतिक्षा सूची)
2022-05-10 00:00:00

.


नियुक्ति पत्र बुझ्‍न आउने सूचना
2022-05-05 00:00:00

.


२०७९ भाद्र र आश्विन महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण
2022-05-02 00:00:00

२०७९ भाद्र र आश्विन महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण


अवकाश भुक्तानी सम्बन्धी
2022-04-25 00:00:00

.


हाजिरी सम्बन्धमा ।।
2022-04-19 00:00:00

.


ने.वि.प्रा. कर्मचारी सेवा, शर्त विनियमावली २०७५ संशोधन गरिएको बारे
2022-04-13 00:00:00

ने.वि.प्रा. कर्मचारी सेवा, शर्त विनियमावली २०७५ संशोधन गरिएको बारे


हाजिरी सम्बन्धमा।
2022-04-12 00:00:00

.


बि. सं. २०७९ सालमा दिईने सार्वजनिक, पर्व विदाहरु
2022-04-07 00:00:00

नेपाल  विधुत प्राधिकरणका, नेपाल भरमा रहेका कार्यालयहरुमा बि. सं. २०७९ सालमा दिईने सार्वजनिक, पर्व विदाहरु


मिति २०७८/१२/२४ को निर्णयानुसार सरुवा गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको/काज खटाईएको सम्बन्धमा।
2022-04-07 00:00:00

.


गाडी तथा वर्कशप पूजा खर्च बारे
2022-04-06 00:00:00

गाडी तथा वर्कशप पूजा खर्च बार


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !