Recruitment / Internal
>> स्वीकृत नामावली प्रकाशित गरिएको सम्बन्धि सूचना (आन्तरिक)
S.N. Heading Notice Description Status
1 परीक्षा कार्यक्रम २०८०।०७।२४ गते प्रकाशित बिज्ञापनको परीक्षा कार्यक्रम
2 स्वीकृत नामावली प्रकाशित गरिएको सम्बन्धि सूचना (आन्तरिक) मिति २०८०।०७।२४ गते प्रकाशित विज्ञापन अन्तर्गत आन्तरिक प्रतियोगितातर्फ दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावली (प्रकाशित मितिः २०८१/०१/०२)
Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !