प्रदेश नं ३, प्रदेश डिभिजन कार्यालय हेटौडा

प्रदेश नं ३, प्रदेश डिभिजन कार्यालय हेटौडा

The Province No. 3, Province Division Office located at Capital City of Province No. 3, Hetauda, Makawanpur. This Divison Office Spread Over Chitwan, Makawanpur and Sindhuli District. There are 6 Distribution Centres under this Division office, They are

(1) Chanauli Distribution Centre, Chitwan, Chanauli.

(2)  Bharatpur Distribution Centre, Chitwan, Bharatpur

(3)  Rantnanagar Tandi Distribution Centre, Chitwan, Tandi

(4)  Palung Distribution Centre, Makawanpur, Palung

(5)  Hetauda Distribution Centre, Makawanpur, Hetauda

(6)  Sindhuli Distribution Centre, Sindhuli


Consumer Numbers (%)
Total Sales (%)

Revenue Collection (%)
Total Loss (%)
Division Chief
Kedar Raj silwal
Media Center
सरूवा गरिएको सम्बन्धमा

सरूवा गरिएको सम्बन्धमा

बिद्युत मिटर नामसारी सम्बन्धि सूचना

प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७६।०४।०५

सुचना

खुल्ला प्रतियोगिताको सहायकस्तरमा फारम भर्नेहरुका लागि बैक खाता सम्बन्धि सुचना

बिद्युत मिटर नामसारी सम्बन्धि सूचना

प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७६।०२।०२

बिद्युत मिटर नामसारी सम्बन्धि सूचना

प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७५।१२।१०

Read More
No Records Found !!!
No Records Found !!!
No Records Found !!!
Contact Information

Province No.3

Province Division Office, Hetauda

Hetauda-10, Bhutandevi, Makawanpur

hetauda.ro@nea.org.np, nea.hro@gmail.com
057524367, 057524471
057520468