News / Notice
नियुक्ति-पत्र बुझ्न आउने सूचना !!!
2024-01-19 00:00:00

.


नियुक्ति पत्र बुझ्‍न आउने सूचना (प्रतिक्षा सूची) !!!
2024-01-11 00:00:00

.


मिति २०८०।०७।२४ मा प्रकाशित विज्ञापन सम्बन्धमा
2024-01-11 00:00:00

.


दायित्व बाँकी रहेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्था वा पार्टीहरुको नाम नामेसि विवरण
2024-01-05 00:00:00

दायित्व बाँकी रहेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्था वा पार्टीहरुको नाम नामेसि विवरण


जलविधुत आयोजनाहरुको विधुत खरिद बिक्री सम्झौता गर्ने बारे प्रवर्द्धकहरुलाई सूचना
2024-01-04 00:00:00

जलविधुत आयोजनाहरुको विधुत खरिद बिक्री सम्झौता गर्ने बारे प्रवर्द्धकहरुलाई सूचना


मिति २०८०।०७।२४ मा प्रकाशित विज्ञापन सम्बन्धमा
2023-12-25 00:00:00

.


नियुक्ति-पत्र बुझ्न आउने सूचना।
2023-12-21 00:00:00

.


बढुवाको माग पदसंख्या संशोधन सम्बन्धमा
2023-12-20 00:00:00

.


लेख रचनाहरु उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धमा
2023-12-19 00:00:00

लेख रचनाहरु उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धमा


२०८१ बैशाख र जेठ महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण।
2023-12-19 00:00:00

.


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !