Recruitment / Open
>> Recruitment / Open
S.N. Heading Notice Description Status
1 विज्ञापन तथा सूचनाहरू खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाका विभिन्न पदहरूको नयाँ विज्ञापन तथा सूचनाहरू
2 स्वीकृत नामावली प्रकाशित गरिएको सम्बन्धि सूचना (खुला) मिति २०७६।११।०२ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित विज्ञापन अन्तर्गत खुला प्रतियोगितातर्फका उमेद्ववारहरुको स्वीकृत नामावली प्रकाशित गरिएको सम्बन्धि सूचना (२०७८/०४/०४)
3 दक्ष/बिज्ञ र कर्मचारीहरुको आचार संहिता, २०७६ नेपाल बिद्यूत प्राधिकरणका पदाधिकारी एवं दक्ष/बिज्ञ र कर्मचारीहरुको आचार संहिता, २०७६
4 पाठ्यक्रम (खुला) पाठ्यक्रम-खुला प्रतियोगिताका लागि
5 दक्षको सुचिमा नाम समावेश गर्ने सूचना तथा निवेदन फाराम दक्षको सुचिमा नाम समावेश गर्ने सूचना तथा निवेदन फाराम
6 परीक्षा कार्यक्रम परीक्षा कार्यक्रम
7 नतिजाहरू नतिजाहरू
Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !