Recruitment / Internal
>> Recruitment / Internal
S.N. Heading Notice Description Status
1 नतिजाहरू नतिजाहरू
2 पुनरावलोकन समितिको सूचना मिति २०७६।११।०२ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित विज्ञापन अन्तर्गत आन्तरिक प्रतियोगितातर्फका उमेद्ववारहरुको स्वीकृत नामावली प्रकाशित गरिएको सम्बन्धि सूचना (२०७८/०४/०४)
3 परीक्षा कार्यक्रम परीक्षा कार्यक्रम
Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !