Recruitment / Internal
>> विज्ञापन तथा सूचनाहरू
S.N. Heading Notice Description Status
1 पदपूर्ति विभागको अत्यन्त जरुरी सूचना-२०७७।०५।१० कर्मचारी कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम बुझाउने सम्वन्धी पदपूर्ति विभागको अत्यन्त जरुरी सूचना-२०७७।०५।१०
2 पदपूर्ति विभागको अत्यन्त जरुरी सूचना पदपूर्ति बिभागको अत्यन्त जरुरी सूचना मिति:२०७७।०५।०३
3 पुनरावलाेकन समितिकाे निर्णय सम्बन्धि सूचना पुनरावलाेकन समितिकाे तह–६,५ र ४ को सूचना; निर्णय मितिः २०७७।०३।२८
4 पुनरावलाेकन समितिकाे निर्णय सम्बन्धि सूचना पुनरावलाेकन समितिकाे तह–११,१० र ९ को सूचना; निर्णय मितिः २०७७।०३।२६
5 पुनरावलाेकन समितिकाे निर्णय सम्बन्धि सूचना प्राविधिक सेवा तह–११ निर्देशक पदकाे पुनरावलाेकन समितिकाे निर्णय सम्बन्धि सूचना (निर्णय मितिः २०७७।०३।०२)
6 सम्पर्क मिति सम्वन्धि सूचना सम्पर्क मिति अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मको लागि स्थगन गरिएको सम्वन्धि सूचना- २०७६/१२/२०
7 पदपूर्ति सम्बन्धि जरुरी सूचना पदपूर्ति सम्बन्धमा भएकाे अन्तरिम आदेश वारेकाे सूचना-२०७६।११।२०
8 बढुवाको लागि आवेदन फाराम भर्ने सूचना (गोरखापत्रमा प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७६/११/०२ गते) बढुवाको लागि आवेदन फाराम भर्ने सूचना (गोरखापत्रमा प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७६/११/०२ गते)
9 आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि आवेदन फाराम भर्ने सूचना (गोरखापत्रमा प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७६/११/०२ गते) आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि आवेदन फाराम भर्ने सूचना (गोरखापत्रमा प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७६/११/०२ गते)
Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !