BIDHUT UPDATES
लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
15 hours from now
Maharajgunj Distribution Center को Hepali Feeder फिडर अन्तर्गत पर्ने हेपाली हाइट, देउराली जनता , कुवर कोलनी , कृष्ण मन्दिर हुदै Greenland चोक , Ishan Hospital एरियामा Cable Raising, Poling works , DP fitting installation and UG Network Commissioning कार्यको लागि मिती 2080-11-19 10:00 देखी 2080-11-19 14:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
15 hours from now
Maharajgunj Distribution Center को गणेशस्थान फिडर अन्तर्गत पर्ने भंगाल, हात्तीगौडा, हेपाली, धापासी हाइट, कुवर कोलोनी, मनकामना टोल, ग्रीनल्याण्ड चोक एरियामा Cable Raising, Poling works , DP fitting installation and UG Network Commissioning कार्यको लागि मिती 2080-11-19 10:00 देखी 2080-11-19 14:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
15 hours from now
Jorpati Distribution Center को साँखु फिडर अन्तर्गत पर्ने नयापाटी, ब्रम्हखेल, इन्द्रायेनी, ब्रम्हखेल,साौखु जर्शिंग पौवा, नांगलेभरे गागलफेदी आलापाेट एरियामा Mulpani Pipalbote नजिक सडकमा परेकाे एचटि पाेल हटाउने कार्यको लागि मिती 2080-11-19 10:00 देखी 2080-11-19 14:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
15 hours from now
Jorpati Distribution Center को डांछी फिडर अन्तर्गत पर्ने Mulpani Pipalbote Area, Babachowk, Cricket Ground Area, Tiwari Tole, Hotel Norling, Dakshindhoka, आदि एरियामा Mulpani Pipalbote नजिक सडककाे HT Pole shifting .... कार्यको लागि मिती 2080-11-19 10:00 देखी 2080-11-19 14:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
12 hours from now
It is to bring under your kind notice that the 11 kV TARHARA 2 FEEDER, 11 kV BIRATNAGAR 2 FEEDER and 11kV INARUWA FEEDER shall be shutdown on 2080.11.19 (Saturday) from 7:00 AM to 11:00 AM for XLPE cable installation works to be done by Duhabi Grid. Load shall be supplied if technically favourable conditions are met. Duhabi Distribution Center को 11 kv Biratnagar 2 फिडर अन्तर्गत पर्ने Duhabi Muncipality and Itahari sub metropolitan wada 13 (Partial ) एरियामा 2080-11-19 07:00 देखी 2080-11-19 11:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
12 hours from now
It is to bring under your kind notice that the 11 kV TARHARA 2 FEEDER, 11 kV BIRATNAGAR 2 FEEDER and 11kV INARUWA FEEDER shall be shutdown on 2080.11.19 (Saturday) from 7:00 AM to 11:00 AM for XLPE cable installation works to be done by Duhabi Grid. Duhabi Distribution Center को 11 kv Tarhara 2 फिडर अन्तर्गत पर्ने Duhabi Muncipality and Itahari sub metropolitan wada 13 ( partial) एरियामा मिती 2080-11-19 07:00 देखी 2080-11-19 11:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
12 hours from now
It is to bring under your kind notice that the 11 kV TARHARA 2 FEEDER, 11 kV BIRATNAGAR 2 FEEDER and 11kV INARUWA FEEDER shall be shutdown on 2080.11.19 (Saturday) from 7:00 AM to 11:00 AM for XLPE cable installation works to be done by Duhabi Grid. Duhabi Distribution Center को 11 kV Inarawa फिडर अन्तर्गत पर्ने Duhabi Municipality wada 10, 11 and 12 and Gadhi and Barju Gaupalika, Dewanganj Gaupalika Wada 7. एरियामा मिती 2080-11-19 07:00 देखी 2080-11-19 11:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
8 hours ago
Maharajgunj Distribution Center को शिवपुरी फिडर अन्तर्गत पर्ने डाडागाउ, पासिकोट, भष्मस्थली, टोखा, पंचेटार, मेगासिटी, ढलमलटार एरियामा Cable Raising, Poling works , DP fitting installation and UG Network Commissioning कार्यको लागि मिती 2080-11-18 10:00 देखी 2080-11-18 14:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 day ago
Maharajgunj Distribution Center को गोंगबु फिडर अन्तर्गत पर्ने बसुन्धरा, गोंगबु टाउन प्लानि‌‌ङ्ग , गोंगबु सामाखुशी, रानीवारी एरियामा Cable Raising, Poling works , DP fitting installation and UG Network Commissioning कार्यको लागि मिती 2080-11-17 10:00 देखी 2080-11-17 14:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 day ago
Maharajgunj Distribution Center को सामाखुशी फिडर अन्तर्गत पर्ने गोंगबु, सामाखुशी, वानियाटार, भण्डारीटोल एरियामा Cable Raising, Poling works , DP fitting installation and UG Network Commissioning कार्यको लागि मिती 2080-11-17 10:00 देखी 2080-11-17 14:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 day ago
Dhunche Distribution Center को Trishuli 4 फिडर अन्तर्गत पर्ने Betrawati , Naukunda gapa all, kalika gapa kalikasthan , dharapani , bhadaure , jibjibe and uttargaya gapa all एरियामा 220 KV Transmission Line मा Conductor Stringing कार्यको लागि मिती 2080-11-17 09:00 देखी 2080-11-20 18:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु Haku Beshi, Sano Haku र Thulo Haku लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 day ago
11 के.भी लाईनमा रहेको नाङ्गो तार बदलि गरि Insulated Covered Conductor जडान गर्ने कार्यको लागि गैरीधारा सनराईज लक्ष्मी बैंकदेखि उत्तरतर्फ गोमा गणेश पेट्रोल पम्प, निल सरस्वती मार्ग, बालुवाटार पार्टी प्यालेस, खुर्सानीटार, ललिता निवास, बालुवाटार, कृतन चोक, चाईनिज दुताबास, भाटभटेनी मन्दिर लगायत आसपासको क्षेत्रमा मिति २०८०/११/१७ गते बिहिबार बिहान ०८:०० बजेदेखि दिउसो ०४:०० बजेसम्म विद्युत आपूर्ति बन्द हुने व्यहोरा सम्पूर्ण महानुभावहरुलाई जानकारीका लागि अनुरोध छ । यसबाट ग्राहक वर्गमा पर्न जाने असुविधाप्रति नेपाल विद्युत प्राधिकरण क्षमाप्रार्थी छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 days ago
Maharajgunj Distribution Center को बालुवाटार फिडर अन्तर्गत पर्ने वालुवाटार, पंचकन्या, महाराजगञ्ज एरियामा Cable Raising, Poling works , DP fitting installation and UG Network Commissioning कार्यको लागि मिती 2080-11-16 10:00 देखी 2080-11-16 14:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 days ago
Myagdi Distribution Center को Singa Tatopani फिडर अन्तर्गत पर्ने Mangala Ga. Pa. 02 Hidi Darung एरियामा Bush Cutting. कार्यको लागि मिती 2080-11-15 11:30 देखी 2080-11-15 17:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 days ago
Thimi Distribution Center को टीबीहस्पिटल फिडर अन्तर्गत पर्ने ल लकेज एरियाको जम्पर छुटाई उक्त एरियामा ACSR conductor रिटेन्सन ... कार्यको लागि मिती 2080-11-15 10:30 देखी 2080-11-15 04:00 सम्म उक्त लाईन सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो लाईन अन्तर्गत वितरित स्थानहरु ल लकेज ,पानी टयाक्की ।अधिकारी टोल .. क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 days ago
11 के.भी लाईनमा रहेको नाङ्गो तार बदलि गरि Insulated Covered Conductor जडान गर्ने कार्यको लागि हाडीगाउँ कृष्ण मन्दिर, गहनापोखरी जाने बाटो, ५ नम्बर वडा कार्यालय, विशालनगर र भाटभटेनी आसपासको क्षेत्रमा मिति २०८०/११/१५ गते मंगलबार बिहान ०८:०० बजेदेखि दिउसो ०४:०० बजेसम्म विद्युत आपूर्ति बन्द हुने व्यहोरा सम्पूर्ण महानुभावहरुलाई जानकारीका लागि अनुरोध छ । यसबाट ग्राहक वर्गमा पर्न जाने असुविधाप्रति नेपाल विद्युत प्राधिकरण रत्नपार्क वितरण केन्द्र क्षमाप्रार्थी छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
6 days ago
Maharajgunj Distribution Center को महाराजगन्ज २ फिडर अन्तर्गत पर्ने Bansbari, Chakrapath, Samakhusi, Tokha Road Grande Hospital Area एरियामा Transformer Tower Replacement near Kharibot Tokha Road .... कार्यको लागि मिती 2080-11-12 10:00 देखी 2080-11-12 17:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
6 days ago
Thimi Distribution Center को ठिमि फिडर अन्तर्गत पर्ने सानोठिमि परीक्षा नियर्न्तण कार्यालय अगाडि देखि शिक्षा बिभाग पछाडि सम्म ११ केभी लाईन मा 0.2/0.3 कण्डक्टर बदली गर्न जरूरी रहेकाेले एरियामा .ऊक्त... कार्यको लागि मिती 2080-11-12 10:00 देखी 2080-11-12 04:00 सम्म ठिमी फिडर काे ब्रान्च लाईन काटि काम गर्दा शिक्षा बिभाग काे ट्रान्सफरमर १ थान र पब्लिक ट्रान्सफरमर १ थान बन्द रहने त्यस अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
6 days ago
Okhaldhunga Distribution Center को Pokhare फिडर अन्तर्गत पर्ने chisankhugadi,manevanjyang,siddhicharan एरियामा बुस कटिङ्ग तथा लाईन मर्मत कार्यको लागि मिती 2080-11-12 09:00 देखी 2080-11-12 17:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु चिशंखुगढि गा.पा. , मानेभञ्ज्याङ गा.पा. र सिद्धिचरण नगरपालिकाको वडा नं. १,२,३ लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !