BIDHUT UPDATES
लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
6 hours ago
Budanilkantha Sub DC को गणेशस्थान फिडर अन्तर्गत पर्ने भंगाल, हात्तीगौडा, हेपाली, धापासी हाइट, कुवर कोलोनी, मनकामना टोल, ग्रीनल्याण्ड चोक एरियामा .Bush cutting works... कार्यको लागि मिती 2079-06-13 12:00 देखी 2079-06-13 13:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु ..भंगाल, हात्तीगौडा, हेपाली, धापासी हाइट, कुवर कोलोनी, मनकामना टोल, ग्रीनल्याण्ड चोक.. लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
4 days ago
Balaju Distribution Center को बालाजु - धर्मस्थली फिडरमा मिती 2079-06-09 11:00 देखी 2079-06-09 03:30 सम्म नेपालटार डाँडाँगाँउ ब्रान्चकाे लिङ्क सुइज बदलि कार्य गर्नकाे लागि उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु अन्तर्गत पर्ने फुटुङ्ग, मनमैजु, डाडागाउ, नागपोखरी, संगमफाट, बुढाथोकी टोल, पदमशाल, बसन्तकोलोनी, ठाटीँ, ढकालटार, चिम्बरपोखरी, साङ्गला, देविथान, काभ्रेस्थली, भेडीगोठ, हिलेडोल हाईट, लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
4 days ago
Amuwa Distribution Center को Kamhariya 11KV फिडर अन्तर्गत पर्ने Bhartapur, Chamkipur, Amuwa Khola, Kanri, Baisakhadadh, Sitapur, Gadsari, Manoharapur, Semara, Bhagdari, Laxmipur, Harnaiya, Janahattha, Kurmar, Borahawa, Harseuri, Tilauri, Kamhariya, Kenauli. एरियामा .... कार्यको लागि मिती 2079-06-09 10:00 देखी 2079-06-09 17:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
4 days ago
Urlabari Distribution Center को Rajghat फिडर अन्तर्गत पर्ने Urlabari,Madhumalla,Rajghat,Itahara एरियामा ...Madan Bhandari marga ko pole shifting . कार्यको लागि मिती 2079-06-09 00:30 देखी 2079-06-09 04:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु ..Mikajaung ga.pa. ward no 06, 07, 09.. लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
5 days ago
Balambu Sub DC को थानकोट फिडर अन्तर्गत पर्ने नैकाप, बलम्बु, चुन्देबी , खहरे ,दहचोक एरियामा HT Conductor Upgrading कार्यको लागि मिती 2079-06-08 10:00 देखी 2079-06-08 17:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
5 days ago
Kirtipur Distribution Center को रोपवे फिडर अन्तर्गत पर्ने स्विचाटार देखी एल आर राइ स्कुल सम्म एच टि कनडकटर अपग्रेड गर्ने कार्य र काठमाडौं उपत्यका पश्चिम बितरण प्रणाली सुद्रिडिकरण आयोजना कार्य अन्तर्गत मैत्रिनगर स्थित ट्रान्स्फोर्मर भूमीगत प्रणाली बाट चार्ज गरी परीच्यण गर्ने कार्यको लागि मिती 2079-06-08 10:00 देखी 2079-06-08 17:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु मैत्रिनगर, नापी कार्यलय, आसिर्बाद चोक, इशनेशोर महादेब मन्दिर एरियामा बिद्युत अबरुद्ध हुने भएकोले सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
5 days ago
Gulmi Distribution Center को 33kV Birbas-Bastu फिडर अन्तर्गत पर्ने विरबास देखी तम्घास खन्डमा लाइनको नजिक परेका रुखका हागाबिगा काट्ने कार्यको लागि मिती 2079-06-08 08:00 देखी 2079-06-08 17:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु रेसुंगा नगरपालिका, धुर्कोट, इस्मा , मदाने, गुल्मिदर्बार , मालिका एरिया लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
5 days ago
Salyan Distribution Center को Salyan 33 K.v फिडर अन्तर्गत पर्ने तुल्सिपुर, हर्नेटि, राम्री, कपुरकाेट, साेलाबाङ, टुनिबाेट, लुहाम, लान्ति, सितलपाटि एरियामा मर्मत कार्यकाे लागि मिती 2079-06-08 07:00 देखी 2079-06-08 18:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
6 days ago
Thimi Distribution Center को बालकुमारी फिडर अन्तर्गत पर्ने भुलाङखेल ,दुईपोखरी ,हातिमाङकाल,सिद्दिकाली ,बुद्दबिहार एरियाको 11 KV लाईन मर्मत .... कार्यको लागि मिती 2079-06-07 09:30 देखी 2079-06-07 01:00 सम्म उक्त लाईन सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो लाईन अन्तर्गत वितरित स्थानहरु भुलाङखेल,सिद्दिकाली ,दुईपोखरी .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !