BIDHUT UPDATES
लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
15 hours ago
Pulchowk Distribution Center को टेकुपुल्चोक फिडर अन्तर्गत पर्ने बल्खु हेल्थ पोस्ट, सानेपा चोक,झम्सिखेल, पुल्चोक, प्रधान सेनापति कुवाटर, ठाडोढुंगा, हरिहर भवन एरियामा .... कार्यको लागि मिती 2079-10-12 10:00 देखी 2079-10-12 10:30 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
15 hours ago
Thimi Distribution Center को ठिमी फिलोडर अन्तर्गत पर्ने सानोठिमी बाट Brach काटीँ लाईन मर्मत उक्त एरियामा रहेको 4 थान TR बन्द गरी मर्मत .... कार्यको लागि मिती 2079-10-12 10:00 देखी 2079-10-12 04:00 सम्म उक्त लाईन सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो लाईन अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .सानोठिमी,जातीकाल ,सार्कीपाखा ,लोकन्थली .. क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 day ago
Thimi Distribution Center को बालकुमारी फिडर अन्तर्गत पर्ने हर्ष चोक नजिक रहेको 100 KVA TR बन्द गरी उक्त एरियामा केबल बदली .... कार्यको लागि मिती 2079-10-11 09:30 देखी 2079-10-11 02:30 सम्म उक्त TR सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो TR अन्तर्गत वितरित स्थान हर्ष चोक .... क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 days ago
Thimi Distribution Center को ठिमी फिडर अन्तर्गत पर्ने गठ्ठाघर आर्मी ब्यारेक नजिक HT लाईन मा आगोलागी भएकोले उक्त लाईन मर्मत .... कार्यको लागि मिती 2079-10-11 01:30 देखी 2079-10-11 02:30 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .सानोठिमी,गठ्ठाघर ,लोकन्थली ,बोडे,धुन्चेपाखा ,तेर्साटार ... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
5 days ago
Kavre Distribution Center को Khopasi Feeder फिडर अन्तर्गत पर्ने KU, Naikintar, Pasthali, Khopasi, Sunthan, Balthali, Bethanchowk, Chamrangbeshi, Dapcha, Namobuddha, Manegaun, Sankhu, Khalthali, Sikharambote Samudayik, Shyampati, |Simalchaur, Kurigaun, Tindhare, Khaharepangu एरियामा नया फिडर चालु गर्नकाे लागि जम्पर जाेडने.. कार्यको लागि मिती 2079-10-07 12:00 देखी 2079-10-07 13:30 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
5 days ago
Kavre Distribution Center को Panauti Feeder फिडर अन्तर्गत पर्ने Panauti Municipality-01 to Panauti Municipality-10, Panauti Municipality-12, Dhulikhel Municipality-05 एरियामा नया फिडरबाट लाइन छाेडनकाे लागि जम्पर मिलाउने... कार्यको लागि मिती 2079-10-07 12:00 देखी 2079-10-07 13:30 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
5 days ago
Thimi Distribution Center को टीबीहस्पिटल फिडर अन्तर्गत पर्ने चारदोबाटो बाट बालकोट जाने बाटो नजिक रहेको TR बन्द गरी उक्त एरियामा ...लाईन मर्मत. कार्यको लागि मिती 2079-10-07 11:00 देखी 2079-10-07 05:00 सम्म उक्त TR सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो TR अन्तर्गत वितरित स्थान चारदोबाटो .... क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
5 days ago
Kavre Distribution Center को Dhulikhel Dedicated Feeder फिडर अन्तर्गत पर्ने Dhulikhel Hospital एरियामा भुमि ब्यवस्थापन नजिकै मर्मत ... कार्यको लागि मिती 2079-10-07 11:00 देखी 2079-10-07 12:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
5 days ago
Thimi Distribution Center को ठिमी फिडर अन्तर्गत पर्ने मगर गाउँ, एरियामा लाइन मर्मत .... कार्यको लागि मिती 2079-10-07 10:30 देखी 2079-10-07 11:00 सम्म उक्त लाईन सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थान सानोठिमी मगरगाउँ .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
5 days ago
Kavre Distribution Center को Sanga Feeder फिडर अन्तर्गत पर्ने Banepa Bazar, Bhaisepati, Bashdol, Khalchowk, Ashapuri एरियामा नया फिडर चालु गर्नकाे लागि कम्पाेजिट पाेलमा जम्पर मिलाउने.. कार्यको लागि मिती 2079-10-07 10:00 देखी 2079-10-07 11:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
5 days ago
Balambu Sub DC को थानकोट फिडर अन्तर्गत पर्ने नैकापमा आगोलागी भएको transformer change गर्ने कार्यको लागि मिती 2079-10-07 09:30 देखी 2079-10-07 11:30 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !