BIDHUT UPDATES
लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 day ago
Urlabari Distribution Center को Urlabari फिडर अन्तर्गत पर्ने Urlabari,Tandi ,Ramite,Pathari,Sanishchare एरियामा composite line shifting कार्यको लागि मिती 2078-10-01 09:30 देखी 2078-10-01 05:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु pathari shanischare Na.Pa.(ward No.8 ,6 and 4 ) लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 days ago
Urlabari Distribution Center को Urlabari फिडर अन्तर्गत पर्ने Pathari,Sanishchare एरियामा .... कार्यको लागि मिती 2078-09-30 09:30 देखी 2078-09-30 16:30 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु Pathari shanischareलगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
4 days ago
Kohalpur Distribution Center को samshergunj feeder अन्तर्गत पर्ने ढकेरीमा रहेको DS काटी conductor अपग्रेड कार्यको लागि मिती 2078-09-28 10:00 देखी 2078-09-28 15:00 सम्म उक्त फिडरको DS काटी गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु बालापुर, राजपुर, कचनापुर, अगैया लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुमा विद्युत सेवा अवरुध हुने भएकोले ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
5 days ago
Nepalgunj Distribution Center को Kohalpur Nepalgunj Circuit 2 फिडर अन्तर्गत Kohalpur Grid मा 63 MVA Power Transformer Upgrade गर्ने कार्य तथा साेही समयमा New substation nepalgunj ममर्त कार्यको लागि मिति 2078-09-27, 11:00 देखी 2078-09-27,15:00 विचकाे समयमा उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गतका स्थानहरु लगायत अ‍‌‍ासिक तथा सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
6 days ago
Budanilkantha Sub DC को चुनिखेल फिडर अन्तर्गत पर्ने भंगाल एरियामा ..HT/LT Line Shifting works.. कार्यको लागि मिती 2078-09-26 11:00 देखी 2078-09-26 14:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .Upper Bhangal... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !