BIDHUT UPDATES
लाइन मर्मत सम्बन्धी जानकारी
1 hour ago

Bardaghat Distribution Center को Dumkibas फिडर अन्तर्गत पर्ने Bardaghat 5,14,16 ,Daunne and Kawasoti DC एरियामा .Hetauda-Bharatpur-Bardaghat 220 kv Transmission line project conductor stringing... कार्यको लागि मिती 2078-03-06 08:00 देखी 2078-03-09 18:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


विद्युतीय संरचनाहरु स्थानान्तरण सम्बन्धी जानकारी
1 hour ago

Baneshwor Distribution Center को जोरपाटी फिडर अन्तर्गत पर्ने मेडिकल कलेज आत्तरखेल देखी भगवती मन्दिर बसपार्क सम्मका स्थानहरुको जोरपाटि सुन्दरीजल सडक खण्डमा सडक विस्तार तथा ढल राख्ने कार्य भइरहेको हुँदा त्यस सडकमा पर्ने विद्युतीय लाइन, पोल तथा ट्रान्सफरमरहरु विस्तारित सडककोे सिमामा स्थानान्तरण विस्तारित सडककोे सिमामा स्थानान्तरण कार्यको लागि मिती 2078-03-06 10:00 देखी 2078-03-06 11:00 सम्म उक्त फिडरको मेडिकल कलेज स्थितको ११ के.भि. जम्पर छुटाएर कार्य गर्ने गरी सो फिडर अन्तर्गत वितरित क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


लाइन मर्मत सम्बन्धी जानकारी
1 hour ago

Pulchowk Distribution Center को रिंगरोड फिडर अन्तर्गत पर्ने नखु चोक, बागडोल एरियामा new transformer installation कार्यको लागि मिती 2078-03-06 11:30 देखी 2078-03-06 15:30 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु नखु चोक, बागडोल, धोबिधारा, मालपोखरी, धोबीघाट, नयाँबाटो, सनराइज टावर, आफल्डोल लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


विद्युतीय संरचना स्थानान्तरण सम्बन्धी जानकारी
1 day ago

Baneshwor Distribution Center को जोरपाटी फिडर अन्तर्गत पर्ने अत्तरखेल, नेपाल मेडिकल कलेज देखी भगवती मन्दिर बसपार्क सम्मका स्थानहरुमा सडक विस्तारको कार्य भइरहेको हुँदा त्यस सडकमा पर्ने विद्युतीय लाइन, पोल तथा ट्रान्सफरमरहरु विस्तारित सडककोे सिमामा स्थानान्तरण कार्यको लागि मिती 2078-03-05 01:00 देखी 2078-03-05 05:00 सम्म उक्त फिडरको मेडिकल कलेज स्थितको ११ के.भि. जम्पर छुटाएर कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


विद्दुतिय संरचना स्थानान्तरण सम्बन्धी जानकारी
1 day ago

Baneshwor Distribution Center को साँखु फिडर अन्तर्गत पर्ने सुन्दरीजल बि.पी चोक देखी सुन्दरीजल बसपार्क सम्मका स्थानहरुमा सडक विस्तारको कार्य भइरहेको हुँदा त्यस सडकमा पर्ने विद्युतीय लाइन, पोल तथा ट्रान्सफरमरहरु विस्तारित सडककोे सिमामा स्थानान्तरण कार्यको लागि मिती 2078-03-05 06:00 देखी 2078-03-05 11:00 सम्म उक्त फिडरको सुन्दरीजल डेफोडिल स्कुल स्थितको ११ के.भि. जम्पर छुटाएर कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


विद्दुतिय संरचनाहरु स्थानान्तरण सम्बन्धी जानकारी
1 day ago

Thimi Distribution Center को सल्लाघारी फिडर अन्तर्गत पर्ने नयाँ बस्ती, भट्टराईचोक, ब्रम्हनगर तथा राममन्दिर एरियाहरुको ४ (चार) थान ट्रान्सफर्मरहरु सडक विस्तारको लागि सडक मापदण्डमा परेका विद्दुतिय संरचनाहरु स्थानान्तरण गर्नको लागि मिती 2078-03-05 10:00 देखी 2078-03-05 17:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


विद्दुतिय संरचना स्थानान्तरण सम्बन्धी जानकारी
1 day ago

Budanilkantha Sub DC को शिवपुरी फिडर अन्तर्गत पर्ने डाडागाउ, पासिकोट, भष्मस्थली, टोखा, पंचेटार, मेगासिटी, ढलमलटार एरियामा HT/LT Line Shifting works in Hattigauda Bishnumati Khola Road Section कार्यको लागि मिती 2078-03-05 10:00 देखी 2078-03-05 05:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु डाडागाउ, पासिकोट, भष्मस्थली, टोखा, पंचेटार, मेगासिटी, ढलमलटार लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


लाइन मर्मत सम्बन्धी जानकारी
1 day ago

Balaju Distribution Center को बालाजु - धर्मस्थली फिडर अन्तर्गत पर्ने फुटुंग, जरंकु,पदमशाल, ढकालटार, बसन्तनगर कोलोनी, काभ्रेस्थली, भेडीगोठ, सांग्ला, चिम्बरपोखरी, देवीथान एरियामा HT Line Maintenance and Bush Cutting कार्यको लागि मिती 2078-03-05 11:00 देखी 2078-03-05 15:00 सम्म उल्लेखित स्थानहरु सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो स्थानहरु लगायतका क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


जानकारी
2 days ago

 मिति २०७८ असार ०४ गते शुक्रवार टाँडी वितरण केन्द्रको ११ के.भि. टाँडी फिडर अन्तर्गत पर्ने पदमपुर, जिरउना, पन्चकन्या, लैरीघोल, ज्यामीरे, सौराहा चोक, लगायतका क्षेत्रहरुमा बिहान ७:०० बेज देखि ८:३० बजे सम्म  हेटौँडा ग्रिड महाशाखा अन्तर्गत १३२/३३ के.भि. भरतपुर सबस्टेसनमा कण्डक्टरहरु मिलाउन ३३ के.भि. पर्सा लाईन (३३/११ के.भि. पर्सा सबस्टेसन) बन्द हुने हुँदा  ३३/११ के.भि. पर्सा सबस्टेसनको टाँडी फिडरबाट वितरण भएको बिद्यूत सेवा अबरुद्ध रहने भएकोले यसबाट ग्राहक वर्गमा पर्न जाने असुबिधा प्रति  क्षमाप्रार्थी छौँ ।


जानकारी
2 days ago

 मिति २०७८ असार ०४ गते शुक्रवार टाँडी वितरण केन्द्रको ११ के.भि. सौराहा फिडर अन्तर्गत पर्ने भक्तीनी बगैँचा, चित्रसारी लगायतका क्षेत्रहरुमा बिहान ७ बेज देखि बिहान ८.३० बजे सम्म हेटौँडा ग्रिड महाशाखा अन्तर्गत १३२÷३३ के.भि. भरतपुर सबस्टेसनमा कण्डक्टरहरु मिलाउन ३३ के.भि. पर्सा लाईन (३३÷११ के.भि. पर्सा सबस्टेसन) बन्द हुने हुँदा, सो फिडरबाट वितरण भएको बिद्यूत सेवा अबरुद्ध रहने भएकोले यसबाट ग्राहक वर्गमा पर्न जाने असुबिधा प्रति क्षमाप्रार्थी छौँ ।


जानकारी
2 days ago

 मिति २०७८ असार ०४ गते शुक्रबार टाँडी वितरण केन्द्रको ११ के.भि. चैनपुर फिडर अन्तर्गत पर्ने पदमपुर, पर्सा, धुर्ब चोक, सिमलडाप, हत्तीगाडे, शक्तीखोर लगायतका क्षेत्रहरुमा बिहान ७:०० बेज देखि बिहान ८:३० बजे सम्म हेटौँडा ग्रिड महाशाखा अन्तर्गत १३२÷३३ के.भि. भरतपुर सबस्टेसनमा कण्डक्टरहरु मिलाउन ३३ के.भि. पर्सा लाईन (३३÷११ के.भि. पर्सा सबस्टेसन) बन्द हुने हुँदा, उक्त समयमा ३३÷११ के.भि. पर्सा सबस्टेसनको चैनपुर फिडरबाट वितरण भएको बिद्यूत सेवा अबरुद्ध रहने भएकोले यसबाट ग्राहक वर्गमा पर्न जाने असुबिधा प्रति क्षमाप्रार्थी छौँ ।


विद्दुतिय संरचना स्थानान्तरण सम्बन्धी जानकारी
2 days ago

Baneshwor Distribution Center को जोरपाटी फिडर अन्तर्गत पर्ने भेनस स्कुल,आत्तरखेल, नेपाल मेडिकल कलेज, गोकर्ण भगवती मन्दिर सम्म र रोड आसपासको क्षेत्रहरुमा सडक विस्तारको कार्य भइरहेको हुदाँ त्यस सडकमा पर्ने विद्युतीय लाइन, पोल तथा ट्रान्सफर्मरहरु विस्तारित सडककोे सिमामा स्थानान्तरण कार्यको लागि मिती 2078-03-04 06:00 देखी 2078-03-04 11:00 सम्म उक्त फिडरको बेसी गाउँ स्थितको ११के.भि.जम्पर छुटाएर कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु लगायतका क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


लाइन मर्मत सम्बन्धी जानकारी
3 days ago

Maharajgunj Distribution Center को चुनिखेल फिडर अन्तर्गत पर्ने golphutar chwok एरियामा Transformer Installation कार्यको लागि मिती 2078-03-03 13:00 देखी 2078-03-03 16:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .भंगाल, गाम्चा, सापाटार, टुपेक, वडा कार्यालय ११, कौडोल, सुन्दरबस्ति, बासबारी... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


लाइन मर्मत सम्बन्धी जानकारी
3 days ago

Pulchowk Distribution Center को टेकुपुल्चोक फिडर अन्तर्गत पर्ने हरिहर भवन, heritage garden एरियामा transformer installation कार्यको लागि मिती 2078-03-03 12:00 देखी 2078-03-03 17:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु बल्खु हेल्थ पोस्ट, सानेपा चोक, पुल्चोक, प्रधान सेनापति कुवाटर, ठाडोढुंगा, हरिहर भवन लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


विद्युतीय संरचना स्थानान्तरण सम्बन्धी जानकारी
4 days ago

Baneshwor Distribution Center को जोरपाटी फिडर अन्तर्गत पर्ने बेसी गाउँ, छहारी क्लब,गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं.०८ ,नेपाल मेडिकल कलेज आत्तरखेल र रोड आसपासको क्षेत्रहरुमा सडक विस्तारको कार्य भइरहेको हुदाँ त्यस सडकमा पर्ने विद्युतीय लाइन, पोल तथा ट्रान्सफर्मरहरु विस्तारित सडककोे सिमामा स्थानान्तरण कार्यको लागि मिती 2078-03-02 07:00 देखी 2078-03-02 12:00 सम्म उक्त फिडरको बेसी गाउँ स्थितको ११के.भि.जम्पर छुटाएर कार्य गर्ने गरी सटडाउनमा राखी गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


लाइन मर्मत सम्बन्धी जानकारी
4 days ago

Baneshwor Distribution Center को सुन्दरीजल फिडर अन्तर्गत पर्ने कपन पैयाटार क्षेत्रमा ११ के.भी. लाईन मर्मत सुधार  कार्यको लागी मिती 2078-03-02 07:00 देखी 2078-03-02 11:00 सम्म उक्त फिडरको त्रिवेणी चोकमा रहेको ब्रान्च स्वीच छुटाई कार्य गनुपर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत पैयाटार, जगडोल, बालुवा, राईटार, मिरडोल, सुन्दरीजल लगायत  क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ


लाइन मर्मत सम्बन्धी जानकारी
5 days ago

Pulchowk Distribution Center को रिंगरोड फिडर अन्तर्गत पर्ने बागडोल एरियामा transformer post installation कार्यको लागि मिती 2078-03-01 11:30 देखी 2078-03-01 13:30 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु नखु चोक, बागडोल, धोबिधारा, मालपोखरी, धोबीघाट, नयाँबाटो, सनराइज टावर, आफल्डोल लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


लाइन मर्मत सम्बन्धी जानकारी
5 days ago

Pulchowk Distribution Center को टेकुपुल्चोक फिडर अन्तर्गत पर्ने star hospital एरियामा transformer post construction कार्यको लागि मिती 2078-03-01 14:00 देखी 2078-03-01 17:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु बल्खु हेल्थ पोस्ट, सानेपा चोक,झम्सिखेल, पुल्चोक, प्रधान सेनापति कुवाटर, ठाडोढुंगा, हरिहर भवन लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


लाइन मर्मत सम्बन्धी जानकारी
6 days ago

Maharajgunj Distribution Center, Ratnapark Distribution Center को पानीपोखरी फिडर अन्तर्गत पर्ने लाजिम्पाट, पानीपोखरी, महाराजगञ्ज एरियामा लाइन मर्मत कार्यको लागि मिती 2078-02-31 10:00 देखी 2078-02-31 02:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित  क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


लाइन मर्मत सम्बन्धी जानकारी
6 days ago

Urlabari Distribution Center को Urlabari फिडर अन्तर्गत पर्ने Pathari एरियामा Conductor upgrading कार्यको लागि मिती 2078-02-31 07:30 देखी 2078-02-31 16:30 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु Pathari लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !