लुम्बिनी प्रदेश, प्रदेश डिभिजन कार्यालय नेपालगंज

News / Notices
विद्युत मिटर नामसारी सम्बन्धी सूचना २०७९/०६/०९
2022-09-25 00:00:00


विद्युत मिटर नामसारी सम्बन्धी सूचना, २०७९/०३/२४
2022-07-08 00:00:00


विद्युत मिटर नामसारी सम्बन्धी सूचना
2022-03-08 00:00:00


विद्युत मिटर नामसारी सम्बन्धी सूचना २०७८-०९-१५
2021-12-30 00:00:00


विद्युत मिटर नामसारी सम्बन्धी सूचना २०७८-०५-३०
2021-09-15 00:00:00


मिति २०७८/०४/३२ को निर्णय अनुसार सरुवा सम्बन्धी सूचना
2021-08-16 00:00:00


नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लिखित परिक्षाको परिक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको सूचना ।
2021-08-04 00:00:00


विद्युत नामसारी सम्बन्धी सूचना २०७८-०२-०४
2021-05-18 00:00:00


विद्युत नामसारी सम्बन्धी सूचना २०७७.११.०१
2021-02-13 00:00:00


सरुवा सम्बन्धी सूचना
2021-02-11 00:00:00


मिति २०७७/१०/२९ को निर्णय अनुसार सरुवा सम्बन्धी सूचना
2021-02-11 00:00:00


नामसारी सम्बन्धी सूचना २०७७.०७.०२
2020-10-18 00:00:00


पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना २०७७.०६.२१
2020-10-07 00:00:00


नामसारी सम्बन्धी सूचना २०७७.०४.०४
2020-07-19 00:00:00


नामसारी सम्बन्धी सूचना
2020-05-20 00:00:00


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !