मधेश प्रदेश, प्रादेशिक कार्यालय जनकपुर

News / Notices
विद्युत मिटर नामसारी (२०७९।०७।१७)
2022-11-03 00:00:00


विद्युत मिटर नामसारी (२०७९।०४।२०)
2022-08-05 00:00:00


विद्युत मिटर नामसारी (२०७९।०२।१३)
2022-05-27 00:00:00


विद्युत मिटर नामसारी (२०७९।०१।०९)
2022-04-21 00:00:00


विद्युत मिटर नामसारी (२०७८।११।०९)
2022-02-20 00:00:00


सरुवा सम्बन्धमा
2022-02-11 00:00:00


विद्युत मिटर नामसारी (२०७८।०८।२१)
2021-12-07 00:00:00


विद्युत मिटर नामसारी (२०७८।०७।१७)
2021-11-02 00:00:00


विद्युत मिटर नामसारी (२०७८।०७।०५)
2021-10-21 00:00:00


सरुवा सम्बन्धमा ।
2021-08-17 00:00:00


आ.ब. २०७६/०७७ काे खुला प्रतियाेगिताकाे लागि दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुकाे स्वीकृत नामावली
2021-07-29 00:00:00


सिंगलफेज मिटर नामसारी (२०७८।०१।२१) काे सूचना ।
2021-05-04 00:00:00


सिंगलफेज मिटर नामसारी (२०७७।११।२६) काे सूचना ।
2021-03-09 00:00:00


मिति २०७७/१०/२९ गतेको निर्णयानुसार सरुवा गरिएको कर्मचारीहरुको नामावली
2021-02-12 00:00:00


मिटर नामसारी (सिंगलपफेज) २०७७।०८।१६
2020-11-30 00:00:00


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !