NEA Trade Union Election
मत परिणाम घोषणा गरिएको सूचना
2023-05-12

आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचन २०८० को मत परिणाम घोषणा गरिएको

94909833.pdf

मतपत्र सदर बदर हुने अवस्था
2023-05-11

आधिकारीक ट्रेड युनियन निर्वाचन २०८० को निर्वाचनको लागि मतपत्र सदर बदर हुने अवस्था

60223096.pdf

मतदानको लागि आवश्यक मुचुल्काहरु
2023-05-11

आधिकारीक ट्रेड युनियन निर्वाचन २०८० को मतदातको लागि आवश्यक पर्ने मुचुल्काहरु

44800831.pdf

राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनको प्रतिनिधिको संशोधित नामावली
2023-05-10

नेपाल विद्युत प्राधिकरण राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनको बुथ प्रतिनिधि र मतगणना प्रतिनिधिको संशोधित नामावली

58105083.pdf

कर्मचारी कल्याण परिषदको प्रतिनिधिको संशोधित नामावली
2023-05-10

नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी कल्याण परिषदको बुथ प्रतिनिधि र मतगणना प्रतिनिधिको संशोधित नामावली

75513069.pdf

कर्मचारी युनियनको लुम्बिनी प्रदेशको प्रतिनिधि
2023-05-10

कर्मचारी युनियनको बुथ प्रतिनिधि र मतगणना प्रतिनिधिको नामावली लुम्बिनि प्रदेश

13975038.pdf

नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी संघको प्रतिनिधिको नामावली
2023-05-09

आधिकारीक ट्रेड युनियन निर्वाचनको प्रयोजनार्थ नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी संघको बुथ प्रतिनिधि र मतगणना प्रतिनिधिको नामावली

33742529.pdf

नेपाल विद्युत प्राधिकरण राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनको प्रतिनिधिको नामावली
2023-05-09

आधिकारीक ट्रेड युनियन निर्वाचनको प्रयोजनार्थ नेपाल विद्युत प्राधिकरण राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनको बुथ प्रतिनिधि र मतगणना प्रतिनिधिको नामावली

78204723.pdf

मतदाताहरुको मतदान केन्द्र परिवर्तन गरिएको...
2023-05-09

आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचन प्रयोजनको लागि पूर्व प्रकाशित मतदाता नामावलीमा मतदाताहरुको निवेदन अनुसार मतदान केन्द्र परिवर्तन गरिएको।

78148074.pdf

नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी यूनियनको प्रतिनिधिको नामावली
2023-05-09

आधिकारीक ट्रेड युनियन निर्वाचनको प्रयोजनार्थ नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी यूनियनको बुथ प्रतिनिधि र मतगणना प्रतिनिधिको नामावली

list_union.pdf

नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी कल्याण परिषदको प्रतिनिधिको नामावली
2023-05-09

आधिकारीक ट्रेड युनियन निर्वाचनको प्रयोजनार्थ नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी कल्याण परिषदको बुथ प्रतिनिधि र मतगणना प्रतिनिधिको नामावली

99476528.pdf

मतदाता नामावली - कोशी प्रदेश
2023-05-04

कोशी प्रदेशमा रहेका कार्यलयहरुको मतदाता नामावली

34550322.pdf

मधेश प्रदेश - मतदाता नामावली
2023-05-04

मधेश प्रदेशमा रहेका कार्यलयहरुको मतदाता नामावली

96186162.pdf

मतदाता नामावली - बागमती प्रदेश (प्रधान कार्यालय बाहेक)
2023-05-04

बागमती प्रदेशमा रहेका कार्यालयहरुको मतदाता नामावली (प्रधान कार्यालय बाहेक)

30743890.pdf

मतदाता नामावली - बागमती प्रदेश डिभिजन कार्यालय
2023-05-04

बागमती प्रदेश डिभिजन कार्यालयहरुको भौगोलिक क्षेत्रमा रहेका कार्यालयहरु

85565496.pdf

Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !