नेपाल बिधुत प्राधिकरण
नयाँ वा थप लोड लिन चाहने उद्योगी व्यवसायीको विवरण

१. प्रादेशिक कार्यालय * :

२. कार्यालय (वितरण केन्द्र)* :

***नेपालि युनिकोड तथा English मा फर्म भर्न सकिन्छ

नयाँ वा थप लोड लिन चाहने उद्योगी व्यवसायीको विवरण फारम ३. उद्योगको नाम *:


४. ठेगाना *:


५. मोबाईल / सम्पर्क नं * :


६. उद्योग रहेको स्थानको ठेगाना * :


७. माग गरेको लोड, एमभिए र भोल्टेज, के.भि. *:

८. सप्लाई कनेक्सन चाहिने मिति * :

९. उद्योगको पुर्वाधार निर्माणको अवस्था * :

१०. उद्योगको पुर्वाधार सम्पन्न हुने मिति * :

११. विधुत आपूर्तिको लागि आवेदन गरे नगरेको, गरेको भए मिति :