Latest Updates

  • खुल्ला प्रतियाेगिताकाे लागि दरखास्त फाराम – View
  • खुल्ला प्रतियाेगिताकाे लागि दरखास्त फाराम – View
  • NEA HOTLINE – 1150
  • नो-लाईट नम्वरहरु (No Light numbers) – View
  • Contact Information of DCS – View
  • बाँकी बक्यौता महसुल बुझाउने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना – View
NEA

Nepal Electricity Authority (NEA) was created on August 16, 1985 (Bhadra 1, 2042) under the Nepal Electricity Authority Act. 1984, through the merger of the Department of Electricity of Ministry of Water Resources, Nepal Electricity Corporation and related Development Boards.
To remedy the inherent weakness associated with these fragmented electricity organizations with overlapping and duplication of works, merger of this individual organisation became necessary to achieve efficiency and reliable service.

The primary objective of NEA is to generate, transmit and distribute adequate, reliable and affordable power by planning, constructing, operating and maintaining all generation, transmission and distribution facilities in Nepal's power system both interconnected and isolated.

Read More

  Notice Board

२०७६ साल पौष र माघ महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण

२०७६ साल पौष र माघ महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण

नियुक्ति पत्र बुझ्न आउने सूचना

नियुक्ति पत्र बुझ्न आउने सूचना

म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा (कानुनी सल्लाहकारको रोस्टर अध्यावधिक गर्न)

DAB/ DRB /Arbitration/ Expert Group र कानुन सल्लाहकारको रोस्टर अध्यावधिक गर्न

सरुवा गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको/काज खटाईएको तथा काज फिर्ता गरिएको सम्बन्धमा।

सरुवा गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको/काज खटाईएको तथा काज फिर्ता गरिएको सम्बन्धमा।

Centralised E-attendance Guidelines, 2075

Centralised E-attendance Guidelines, 2075
Read More

Spokes Person

Mr. Prabal Adhikari

Information Person

Mrs. Lila Aryal

Nodal Officer

Mrs. Nirmala Paneru


  Media Center

PPA Details upto Ashad 2076
PPA Details upto Ashad 2076
Terms of Reference
Terms of Reference For ESIA and Associated E&S instruments for i. 400kV D/C Arun Hub (Sankhuwasabha district) - Inaruwa (Sunnsari district) transmi...
लिलाम बिक्रि सम्बन्धि सूचना (कंक्रिट पोल प्लान्ट, अमलेखगंज)
लिलाम बिक्रि सम्बन्धि सूचना (कंक्रिट पोल प्लान्ट, अमलेखगंज) पुन प्रकाशित मिति २०७६/३/२०
कानूनसंग सम्बन्धित विज्ञहरुको छुट्टा /छुट्टै नामावली (रोष्टर) अद्यावधिक गर्ने बारेको सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विभिन्न कार्यमा आवश्यक पर्ने सेवा लिनका लागि सम्बन्धित विज्ञहरु DAB/DRB/Arbitration/Expert Group / Legal Advisor को छुट्टा/छ...
लिलाम बिक्रि सम्बन्धि सूचना (कंक्रिट पोल प्लान्ट, अमलेखगंज)
लिलाम बिक्रि सम्बन्धि सूचना (कंक्रिट पोल प्लान्ट, अमलेखगंज)
Read More
नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सेवा, शर्त विनियमावली २०७५
नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सेवा, शर्त विनियमावली २०७५ (विद्युतीय प्रति)
मिटर नामसारी फारम
मिटर नामसारी फारम
काठमाडौं नो-लाईट नम्वरहरु
काठमाडौं नो-लाईट नम्वरहरु
प्रारम्भिक पुनर्वास कार्ययोजना
खिम्ती–ढल्केवर २२० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजनाको प्रारम्भिक पुनर्वास कार्ययोजना (अन्तिम प्रतिवेदन)
उत्पीडित समुदाय विकास कार्ययोजना
उत्पीडित समुदाय विकास कार्ययोजना को खिम्ती–ढल्केवर २२० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना (अन्तिम प्रतिवेदन)
Read More