Publications/Report


पुर्नवास कार्ययोजना ( हेटौडा–ढल्केवार–दुहवी ४०० के.भी. प्र ला. आ)

Updated Date : 2014-05-04
नेपालमा विद्युतको माग अनुसार आपुर्ति हुन नसकेको कारण विगत केही वर्ष देखि विद्युत संकट भई दैनिक १२ घण्टा भन्दा वढी लोडसेडिङ्ग भईरहेको छ । नियमित विद्युत आपूर्ति नहुंदा उत्पादन क्षेत्र, सेवा क्षेत्र लगायत सम्पूर्ण विकास क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।
RAP_FINAL.pdf

जोखिम समुदाय विकास योजना प्रतिवेदन

Updated Date : 2014-04-25
जोखिम समुदाय विकास योजना प्रतिवेदन वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभाग खरिपाटी, भक्तपुर
VCDP Final Nepali Khimti.pdf

प्रभाव न्यूनिकरण तथा अभिवृद्धिका उपायहरु

Updated Date : 2014-04-25
प्रभाव न्यूनिकरण तथा अभिवृद्धिका उपायहरु
mitigation & enhancement measures.pdf

Draft TOR for the ESIA & CIA study of Upper Arun HEP & Ikhuwa Khola HEP

Updated Date : 2014-04-22
Public Consultation Meeting
Upper Arun and Ikhuwa Khola Hydroelectric Projects
at Hotel Radisson, Kathmandu on April 30, 2014
Your comments and suggestions are welcome at
upperarun@nea.org.np
Upper Arun and Ikhuwa Khola-draft TOR for ESIA & CIA Studies.pdf

Internal Audit Department

Updated Date : 2014-02-14
Internal Audit Format
INTERNAL_AUDIT_FORMAT.zip

मौजुदा सुची दर्ता गराउने वारेको सूचना, वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभाग

Updated Date : 2014-01-16
नेपाल विद्युत प्राधिकरण, वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभाग अन्तर्गत संचालित विभिन्न आयोजनाहरुको तपसिल वमोजिमका कार्यहरुको लागि आ.व. ०७०।०७१ को निमित ने.वि.प्रा. आर्थिक प्रशासन विनियमावली २०६८ (९१) तथा सार्वजनिक खरीद ऐनको दफा ३० (६) वमोजिम मौजुदा सूचि तयार गर्नु पर्ने भएकोले यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ
Suchi.pdf

आ.व.२०७०।०७१ को मौजुदा सूचि दर्ता विवरण

Updated Date : 2014-01-03
वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय, काठमाडौं क्षेत्रिय कार्यालय र काठमाडौं क्षेत्रिय कार्यालय अन्तर्गतका कार्यालयहरुको लागि आ.व.२०७०।०७१ को मौजुदा सूचि दर्ता विवरण
DCS-Suchi-Darta-bibaran-070-71.pdf

सामाजिक प्रभाव मुल्याङ्कन (SIA) ¬प्रतिवेदन

Updated Date : 2013-09-11
सामाजिक प्रभाव मुल्याङ्कन (SIA) ¬प्रतिवेदन
sia.pdf

पुनर्रवास कार्य योजना (RAP) प्रतिवेदन

Updated Date : 2013-09-11
पुनर्रवास कार्य योजना (RAP) प्रतिवेदनको शारंस
rapnepali.pdf

जोखीम समुदाय विकाश योजना (VCDP) प्रतिवेदन

Updated Date : 2013-09-11
जोखीम समुदाय विकाश योजना (VCDP) प्रतिवेदनको शारंस
vcdp.pdf

Vidyut Halfyearly Year 24 Issue1

Updated Date : 2013-09-01
Vidyut Halfyearly Year 24 Issue1
Vidyut Halfyearly Year 24 Issue1 new .pdf

RAP and SIA for Bharatapur Bardaghat 220 KV Transmission Line Project

Updated Date : 2013-08-27
RAP and SIA for Bharatapur Bardaghat 220 KV Transmission Line Project
RAP-SIA-Report.zip

A year in a review fiscal year 2012/13

Updated Date : 2013-08-27
A year in a review fiscal year 2012/13
A-Year-in-Review-FY-2012-13.pdf

Generation, Operation & Maintenance Review, 9th Issue

Updated Date : 2013-07-11
Generation Operation and Maintenance (GO&M) Business is responsible for the optimum operation and maintenance of the seventeen (17) hydropower stations and two (2) thermal power plants owned by NEA, 'Generation of energy by optimally utilizing the resources available while undertaking periodic overhauling, major maintenance works and rehabilitation projects of the generating stations'; that approximately describes the mission of the GO&M Business Group
GenerationOM9thIssue.pdf

विद्युत अर्धवार्षिक पत्रिका वर्ष २३ अंक २ २०६९ फाल्गुन

Updated Date : 2013-05-14
विद्युत अर्धवार्षिक पत्रिका वर्ष २३ अंक २ २०६९ फाल्गुन
bidhut.pdf