Publications/Report


ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT FRAMEWORK (ESMF) POWER SECTOR REFORM AND SUSTAINABLE HYDROPOWER DEVELOPMENT PROJECT

Updated Date : 2015-04-08
The proposed Nepal Power Sector Reform and Sustainable Hydropower Development Project(PSRSHDP)intends to develop technical and analytical studies, capacity-building activities and policy dialog on the energy sector in Nepal, and preparation of next-step critical hydropower and transmission line projects to prepare Nepal for upcoming large-scale private and public investments in hydropower.
Final-ESMF-for-PSRSHDP.pdf

PPA Eliminating Terminated List

Updated Date : 2014-12-26
विद्युत खरीद बिक्री सम्झौता खारेज भएका बाहेकका आयोजनाहरु
PPA_eliminating terminated.pdf

PPA Status

Updated Date : 2014-12-19
Nepal Electricity Authority,List of Projects to be Developed by Independent Power Producers
PPA Status List.pdf

मौजुदा सूचि दर्ता को बिवरण

Updated Date : 2014-11-18
आ.व.२०७१।०७२ को लागि उपकार्यकारी निर्देशनालय, वि.ग्रा.से.नि. तथा काठमाण्डौं क्षेत्रिय कार्यालय र अन्तर्गतका कार्यालयको लागि मौजुदा सूचि दर्ता को बिवरण ।
Maujuda Suchi Darta2071.pdf

PPA Terminated Status

Updated Date : 2014-11-02
Nepal Electricity Authority,List of Terminated Projects to be Developed by Independent Power Producers
PPA_Terminated.pdf

Vidyut 2071 Bhadra (Year 25 Issue 2)

Updated Date : 2014-09-09
Vidyut 2071 Bhadra (Year 25 Issue 2)
Vidyut 2071 Bhadra (Year 25 Issue 2).pdf

मौजुदा सुची दर्ता गराउने वारेको सूचना

Updated Date : 2014-08-05
यस नेपाल विद्युत प्राधिकरण, वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभाग अन्तर्गत संचालित विभिन्न आयोजनाहरुको कार्यहरुको लागि आ.व. ०७१।०७२ को निमित ने.वि.प्रा. आर्थिक प्रशासन विनियमावली २०६८(९१) तथा सार्वजनिक खरीद ऐनको दफा ३०(६) वमोजिम मौजुदा सूचि तयार गर्नु पर्ने भएकोले यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
suchiDarta.pdf

अवकाश कोष सापटी निर्देशिका, २०७१

Updated Date : 2014-07-23
अवकाश कोष सापटी निर्देशिका, २०७१
Awakas-Sapati-Nirdeshika-2071.pdf

सूची दर्ता गराउने सम्वन्धि सूचना

Updated Date : 2014-07-20
बातावरण तथा सामाजिक अध्ययन बिभागको लागि आ.ब.०७१।०७२ मा आवश्यक पर्ने मालसामानहरु खरिद,आपूर्ति,सप्लाई र मर्मत सेवा उपलव्ध गराउन स्वीकृत प्राप्त गरेका इच्छुक व्यक्ति,रजिष्र्टड कम्पनी तथा संघ सस्थाहरुको सूची दर्ता गराउनुपर्ने भएकोले यो सूचना प्रकासित गरिएको छ ।
Notice_.docx

भोल्युम २ः जोखिमयुक्त समुदाय विकास योजना सहित समाजिक कार्ययोजना

Updated Date : 2014-07-07
कालीगण्डकी ‘ए’ जलविद्युत् गृह मर्मतसम्भार परियोजना
KGAHPPRP.pdf

Environmental and Social Management Framework-Grid Solar and Energy Efficiency Project ( In Nepali )

Updated Date : 2014-07-01
Nepali Translation of ESMF Executive Summary 1.pdf

काली गण्डकी - ए जलबिध्युत प्लाण्ट सम्भार परियोजना- भाग २ः आयोजनाबाट प्रभावि

Updated Date : 2014-06-18
१.स्याङ्जा जिल्लाको काली गण्डकी नदीमा अवस्थित कालीगण्डकी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना १४४ मे.वा. क्षमताको पिकिङ् रन–अफ–रिभर प्लान्ट हो । एशियाली विकास बैंकको वित्तीय सहयोगमा निर्माण कार्य सम्पन्न भई सन् २००२ देखि सञ्चालनमा आएको यो आयोजनाको ड्यामा कालीगण्डकी र आधीखोलाको दोभानमा पर्दछ ।
KGA Social Action Plan.pdf

Public consultation for the selection of consultant for the ESIA and CIA of Upper Arun and Ikhuwa Khola Hydroelectric Project, Public Consultation Record

Updated Date : 2014-06-17
The project site of Upper Arun Hydroelectric Project (UAHEP) is located about 700 km East of Kathmandu in Sankhuwasava District of Mechi Zone in the Far Eastern Development Region of Nepal. This project was identified during the master plan study of Koshi River Water Resources Development in 1985. The site was subsequently the subject of a reconnaissance study conducted by the NEA in summer of 1986. In 1987, feasibility study of this project was carried out by the Joint Venture of Morrison Knudsen Corporation, Lahmeyer International, Tokyo Electric Power Services Co. and NEPECON on behalf of Nepal Electricity Authority. The review study of this project was completed by Nepal Electricity Authority in 2011.
UAHEP.zip

काली गण्डकी - ए जलबिध्युत प्लाण्ट सम्भार परियोजना - वातावरणिय मुल्यान्कन

Updated Date : 2014-06-17
नेपाल बिध्युत प्राधिकरण काली गण्डकी - ए जलबिध्युत प्लाण्ट सम्भार परियोजना - वातावरणिय मुल्यान्कन (अन्तिम मस्यौदा)
1750EIA-Final.pdf

काली गण्डकी - ए जलबिध्युत प्लाण्ट सम्भार परियोजना - सामाजिक प्रभाव मुल्यान्

Updated Date : 2014-06-17
नेपाल बिध्युत प्राधिकरण काली गण्डकी - ए जलबिध्युत प्लाण्ट सम्भार परियोजना - सामाजिक प्रभाव मुल्यान्कन (अन्तिम मस्यौदा प्रतिबेदन)
NEA_SIA_final-corrected.pdf