Publications/Report


पिपिए सम्बन्धमा ने.वि.प्रा. संचालक समितिबाट भएका केही महत्वपूर्ण निर्णयहरु

Updated Date : 2015-12-15
निजी क्षेत्रका विद्युत प्रबद्र्धक कम्पनीहरु र ने.वि.प्रा. बीच भएका/गरिने विद्युत खरिद सम्झौता (Power Purchase Agreement) सम्बन्धमा ने.वि.प्रा. बाट भएका तपशिल बमोजिमका निर्णयहरु सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइएको छ ।
Board Decisions regarding PPA.pdf

मौजुदा सुची दर्ता गराउने बारेको सुचना, मिती २०७२|०६|२९

Updated Date : 2015-10-16
मौजुदा सुची दर्ता गराउने बारेको सुचना, मिती २०७२|०६|२९ नेपाल बिध्युत प्राधिकरण ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालय वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभाग खरिपाटी, भक्तपुर फोन. नं. ६६११५८०, फ्याक्स नं. ६६११५९०
Notice_Suchi_Darta.pdf

आ.व.२०७२।०७३ को मौजुदा सूचि दर्ता विवरण

Updated Date : 2015-10-09
वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय, काठमाडौं क्षेत्रिय कार्यालय र काठमाडौं क्षेत्रिय कार्यालय अन्तर्गतका कार्यालयहरुको लागि आ.व.२०७२।०७३ को मौजुदा सूचि दर्ता विवरण
Suchi-Darta-bibaran2072-073.pdf

SIA and RAP Kabeli Corridor 132 KV Transmission Line Project

Updated Date : 2015-09-10
Updated Social Impact Assessment(SIA) and Resettlement Action Plan(RAP) Kabeli Corridor 132 KV Transmission Line Project (KCTLP)
SIA_RAP.pdf

A Year in a Review 2014-15

Updated Date : 2015-09-03
A Year in a Review 2014-15
year-review-2014-15.pdf

बिध्युत अर्धवार्षिक पत्रिका वर्ष २५ अंक २ २०७१ फागुन

Updated Date : 2015-08-13
बिध्युत अर्धवार्षिक पत्रिका वर्ष २५ अंक २ २०७१ फागुन
Vidhut Final.pdf

Load Forecast Report

Updated Date : 2015-08-03
The load forecast report 2014/15 based on Power System Master Plan for Nepal
LoadForecast2014_15.pdf

EXECUTIVE SUMMARY OF ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT FRAMEWORK (ESMF)

Updated Date : 2015-04-08
EXECUTIVE SUMMARY OF ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT FRAMEWORK (ESMF) for POWER SECTOR REFORM AND SUSTAINABLE HYDROPOWER DEVELOPMENT PROJECT
ESMF-Executive-Summary-English-and-Nepali.pdf

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT FRAMEWORK (ESMF) POWER SECTOR REFORM AND SUSTAINABLE HYDROPOWER DEVELOPMENT PROJECT

Updated Date : 2015-04-08
The proposed Nepal Power Sector Reform and Sustainable Hydropower Development Project(PSRSHDP)intends to develop technical and analytical studies, capacity-building activities and policy dialog on the energy sector in Nepal, and preparation of next-step critical hydropower and transmission line projects to prepare Nepal for upcoming large-scale private and public investments in hydropower.
Final-ESMF-for-PSRSHDP.pdf

PPA Eliminating Terminated List

Updated Date : 2014-12-26
विद्युत खरीद बिक्री सम्झौता खारेज भएका बाहेकका आयोजनाहरु
PPA_eliminating terminated.pdf

PPA Status

Updated Date : 2014-12-19
Nepal Electricity Authority,List of Projects to be Developed by Independent Power Producers
PPA Status List.pdf

मौजुदा सूचि दर्ता को बिवरण

Updated Date : 2014-11-18
आ.व.२०७१।०७२ को लागि उपकार्यकारी निर्देशनालय, वि.ग्रा.से.नि. तथा काठमाण्डौं क्षेत्रिय कार्यालय र अन्तर्गतका कार्यालयको लागि मौजुदा सूचि दर्ता को बिवरण ।
Maujuda Suchi Darta2071.pdf

PPA Terminated Status

Updated Date : 2014-11-02
Nepal Electricity Authority,List of Terminated Projects to be Developed by Independent Power Producers
PPA_Terminated.pdf

Vidyut 2071 Bhadra (Year 25 Issue 2)

Updated Date : 2014-09-09
Vidyut 2071 Bhadra (Year 25 Issue 2)
Vidyut 2071 Bhadra (Year 25 Issue 2).pdf

मौजुदा सुची दर्ता गराउने वारेको सूचना

Updated Date : 2014-08-05
यस नेपाल विद्युत प्राधिकरण, वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभाग अन्तर्गत संचालित विभिन्न आयोजनाहरुको कार्यहरुको लागि आ.व. ०७१।०७२ को निमित ने.वि.प्रा. आर्थिक प्रशासन विनियमावली २०६८(९१) तथा सार्वजनिक खरीद ऐनको दफा ३०(६) वमोजिम मौजुदा सूचि तयार गर्नु पर्ने भएकोले यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
suchiDarta.pdf