Publications/Report


Power Transmission and Distribution Efficiency Enhancement Project

Updated Date : 2017-03-02
Power Transmission and Distribution Efficiency Enhancement Project
short_list_notice_PSC_PTDEEP.jpg

PPA Status

Updated Date : 2017-02-02
IPPs Hydro Power Projects (Operation) & IPPs Hydropower Projects (Under Construction )
PPA_Details.xlsx

VULNERABLE COMMUNITY DEVELOPMENT PLAN FINAL REPORT

Updated Date : 2017-01-03
The Hetauda– Dhalkebar– Duhabi 400 kV Transmission Line of Nepal India Electricity Transmission and Trade Project (NIETTP) is one of the major transmission line (TL) project in Nepal. This project is being implemented by Nepal Electricity Authority (NEA) with the support of World Bank (WB).
VCDP Final Report Dec 2016.pdf

मौजुदा सुची दर्ता गराउने वारेको सूचना, वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभाग

Updated Date : 2016-08-03
नेपाल विद्युत प्राधिकरण, वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभाग अन्तर्गत संचालित विभिन्न आयोजनाहरुको तपसिल वमोजिमका कार्यहरुको लागि आ.व. ०७३।०७४ को निमित ने.वि.प्रा. आर्थिक प्रशासन विनियमावली २०६८ (९१) तथा सार्वजनिक खरीद ऐनको दफा ३० (६) वमोजिम मौजुदा सूचि तयार गर्नु पर्ने भएकोले यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ
Shortlisting-2073-074.pdf

बिध्युत अर्धवार्षिक पत्रिका वर्ष २६ अंक २ २०७२ फागुन

Updated Date : 2016-07-21
बिध्युत अर्धवार्षिक पत्रिका वर्ष २६ अंक २ २०७२ फागुन
Falgun-2072.pdf

बिध्युत अर्धवार्षिक पत्रिका वर्ष २६ अंक १ २०७२ भाद्र

Updated Date : 2016-06-15
बिध्युत अर्धवार्षिक पत्रिका वर्ष २६ अंक १ २०७२ भाद्र
Bhadra-2072.pdf

महाभूकम्पका कारण निजी क्षेत्रका निर्माणाधिन आयोजनाहरुको RCOD थप गर्ने कार्य

Updated Date : 2016-04-24
महाभूकम्पका कारण निजी क्षेत्रका निर्माणाधिन आयोजनाहरुको RCOD थप गर्ने कार्यबिधि, २०७२
Mahabhukampa-Karyabidi-2072.pdf

पिपिए सम्बन्धमा ने.वि.प्रा. संचालक समितिबाट भएका केही महत्वपूर्ण निर्णयहरु

Updated Date : 2015-12-15
निजी क्षेत्रका विद्युत प्रबद्र्धक कम्पनीहरु र ने.वि.प्रा. बीच भएका/गरिने विद्युत खरिद सम्झौता (Power Purchase Agreement) सम्बन्धमा ने.वि.प्रा. बाट भएका तपशिल बमोजिमका निर्णयहरु सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइएको छ ।
Board Decisions regarding PPA.pdf

मौजुदा सुची दर्ता गराउने बारेको सुचना, मिती २०७२|०६|२९

Updated Date : 2015-10-16
मौजुदा सुची दर्ता गराउने बारेको सुचना, मिती २०७२|०६|२९ नेपाल बिध्युत प्राधिकरण ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालय वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभाग खरिपाटी, भक्तपुर फोन. नं. ६६११५८०, फ्याक्स नं. ६६११५९०
Notice_Suchi_Darta.pdf

आ.व.२०७२।०७३ को मौजुदा सूचि दर्ता विवरण

Updated Date : 2015-10-09
वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय, काठमाडौं क्षेत्रिय कार्यालय र काठमाडौं क्षेत्रिय कार्यालय अन्तर्गतका कार्यालयहरुको लागि आ.व.२०७२।०७३ को मौजुदा सूचि दर्ता विवरण
Suchi-Darta-bibaran2072-073.pdf

SIA and RAP Kabeli Corridor 132 KV Transmission Line Project

Updated Date : 2015-09-10
Updated Social Impact Assessment(SIA) and Resettlement Action Plan(RAP) Kabeli Corridor 132 KV Transmission Line Project (KCTLP)
SIA_RAP.pdf

A Year in a Review 2014-15

Updated Date : 2015-09-03
A Year in a Review 2014-15
year-review-2014-15.pdf

बिध्युत अर्धवार्षिक पत्रिका वर्ष २५ अंक २ २०७१ फागुन

Updated Date : 2015-08-13
बिध्युत अर्धवार्षिक पत्रिका वर्ष २५ अंक २ २०७१ फागुन
Vidhut Final.pdf

Load Forecast Report

Updated Date : 2015-08-03
The load forecast report 2014/15 based on Power System Master Plan for Nepal
LoadForecast2014_15.pdf

EXECUTIVE SUMMARY OF ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT FRAMEWORK (ESMF)

Updated Date : 2015-04-08
EXECUTIVE SUMMARY OF ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT FRAMEWORK (ESMF) for POWER SECTOR REFORM AND SUSTAINABLE HYDROPOWER DEVELOPMENT PROJECT
ESMF-Executive-Summary-English-and-Nepali.pdf