PPA List

Updated Date : 2017-07-05
नेपाल बिधुत प्राधिकरण, योजना अनुगमन तथा सूचना प्रबिधि निर्देशनालय अन्तर्गत बिधुत व्यापार विभागबाट हालसम्म बिभिन्न प्रबर्धकहरुसंग भएका बिधुत खरिद बिक्रि सम्झौताको विवरण
33916891.pdf