अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरूकाे विवरण

Updated Date : 20-09-2017

२०७४ साल असाेज देखि २०७४ चैत्र मसान्तसम्ममा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरूकाे विवरणः

30003160.pdf