News/Notice


पदस्थापन गरिएको (अधिकृत स्तर) (२०७५/०८/२६) ।

Updated Date : 12-12-2018

पदस्थापन गरिएको (अधिकृत स्तर) (२०७५/०८/२६) ।

68136445.pdf

पदस्थापन गरिएको (२०७५/०८/१९) ।

Updated Date : 05-12-2018

पदस्थापन गरिएको (२०७५/०८/१९) ।

39882484.pdf

सरुवा गरिएको (२०७५/०८/१२) ।

Updated Date : 28-11-2018

सरुवा गरिएको  ।

34875007.pdf

परिपत्र

Updated Date : 20-11-2018

परिपत्र

14250215.pdf

मिति २०७५/०७/३० को निर्णयानुसार पदस्थापन गरिएको/सरुवा गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धमा ।

Updated Date : 17-11-2018

मिति २०७५/०७/३० को निर्णयानुसार पदस्थापन गरिएको/सरुवा गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धमा ।

78022220.pdf

परिपत्र ।

Updated Date : 29-10-2018

परिपत्र ।

52684984.pdf

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिति २०७५/०७/०८ को निर्णयानुसार सरुवा गरिएको तथा जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धमा

Updated Date : 26-10-2018

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिति २०७५/०७/०८ को निर्णयानुसार  सरुवा गरिएको तथा जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धमा

57725289.jpg

मिति २०७४।१२।१९ को निर्णयानुसार २०७५ साल चैत्र महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण

Updated Date : 24-10-2018

मिति २०७४।१२।१९ को निर्णयानुसार २०७५ साल चैत्र महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण

92686903.pdf

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिति २०७५/०६/२८ को निर्णयानुसार भएको सरुवा

Updated Date : 15-10-2018

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिति २०७५/०६/२८ को निर्णयानुसार भएको सरुवा 

27668818.pdf

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिति २०७५/०६/२६ र २८ को निर्णयानुसार काज खटाइएको

Updated Date : 15-10-2018

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिति २०७५/०६/२६ र २८ को निर्णयानुसार काज खटाइएको 

63677532.pdf

सरुवा स्थगित गरिएको सम्बन्धमा ।

Updated Date : 10-10-2018

सरुवा स्थगित गरिएको सम्बन्धमा ।

23163838.pdf

मिति २०७५/०६/१९ को निर्णयानुसार भएको सरुवा /काज खटाईएको ।

Updated Date : 06-10-2018

मिति २०७५/०६/१९ को निर्णयानुसार भएको सरुवा /काज खटाईएको ।

79391847.pdf

मिति २०७४।१२।१९ को निर्णयानुसार २०७५ साल फागुन महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण

Updated Date : 21-09-2018

मिति २०७४।१२।१९ को निर्णयानुसार २०७५ साल फागुन महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण

43389783.pdf

हाजिरी सम्बन्धमा

Updated Date : 18-09-2018

प्राधिकरणमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरु (मिटर रिडिङ्ग गर्ने कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरु बाहेक) ले कार्यालय खुलेको दिन कार्यालय समयानुसार अनिवार्य रुपमा कार्यालय आएको र गएको समय जनिने गरि E-Attendance गर्ने ।

44471379.pdf

२०७३।०१ देखि २०७५।०३ सम्मको घर जग्गा खरिद वा घर निर्माण सापटी विवरण

Updated Date : 17-09-2018

२०७३।०१ देखि २०७५।०३ सम्मको घर जग्गा खरिद वा घर निर्माण सापटी विवरण

sapatinew.pdf