News/Notice


Shortlisting notice for Distribution System Upgrade and Expansion Project (DSUEP)

Updated Date : 30-01-2019

Shortlisting notice for Distribution System Upgrade and Expansion Project (DSUEP)

46860688.pdf

मिति २०७५।१०।१४ को निर्णयानुसार २०७६ साल असार र श्रावण महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण

Updated Date : 29-01-2019

मिति २०७५।१०।१४ को निर्णयानुसार २०७६ साल असार र श्रावण महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण

38607466.pdf

नियुक्ति पत्र बुझ्न आउने सूचना

Updated Date : 11-01-2019

प्रतिक्षा सूचीका उम्मेदवारलाई नियुक्ती पत्र बुझ्न आउने सूचना

49588423.pdf

नियुक्ति पत्र बुझ्न आउने सूचना

Updated Date : 06-01-2019

नियुक्ति पत्र बुझ्न आउने सूचना

88804614.pdf

मिति २०७५।०९।१३ को निर्णयानुसार २०७६ साल जेठ महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण

Updated Date : 31-12-2018

मिति २०७५।०९।१३ को निर्णयानुसार २०७६ साल जेठ महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण

22373707.pdf

सन् २०१८ नोभेम्वर २३ देखि सावधिक जीवन बीमा योजनामा अवधि समाप्त भएका (Matured) भएका विवरण

Updated Date : 31-12-2018

सन् २०१८ नोभेम्वर २३ देखि सावधिक जीवन बीमा योजनामा अवधि समाप्त भएका (Matured) भएका विवरण

64306613.pdf

मिति २०७५।०९।०४ को निर्णयानुसार २०७६ साल बैशाख महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण

Updated Date : 20-12-2018

मिति २०७५।०९।०४ को निर्णयानुसार २०७६ साल बैशाख महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण

46046300.pdf

नयाँ स्थापना भएको वितरण केन्द्रहरुमा कर्मचारीहरु खटाईएको बारे । (२०७५/०९/०५)

Updated Date : 20-12-2018

नयाँ स्थापना भएको वितरण केन्द्रहरुमा कर्मचारीहरु खटाईएको बारे ।

32971547.pdf

पदस्थापन गरिएको (सहायक स्तर) (२०७५/०८/२७) ।

Updated Date : 13-12-2018

पदस्थापन गरिएको (सहायक स्तर) (२०७५/०८/२७) ।

78315235.pdf

पदस्थापन गरिएको (अधिकृत स्तर) (२०७५/०८/२६) ।

Updated Date : 12-12-2018

पदस्थापन गरिएको (अधिकृत स्तर) (२०७५/०८/२६) ।

68136445.pdf

पदस्थापन गरिएको (२०७५/०८/१९) ।

Updated Date : 05-12-2018

पदस्थापन गरिएको (२०७५/०८/१९) ।

39882484.pdf

सरुवा गरिएको (२०७५/०८/१२) ।

Updated Date : 28-11-2018

सरुवा गरिएको  ।

34875007.pdf

परिपत्र

Updated Date : 20-11-2018

परिपत्र

14250215.pdf

मिति २०७५/०७/३० को निर्णयानुसार पदस्थापन गरिएको/सरुवा गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धमा ।

Updated Date : 17-11-2018

मिति २०७५/०७/३० को निर्णयानुसार पदस्थापन गरिएको/सरुवा गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धमा ।

78022220.pdf

परिपत्र ।

Updated Date : 29-10-2018

परिपत्र ।

52684984.pdf