Latest Updates


फोटोभोल्टेक सौर्य प्रणालीबाट प्राप्त हूने उर्जा net metering गर्ने सम्बन्धि सुचन
Updated on : 2017-07-02

नेपाल विद्यूत प्राधिकरण लोडसेडिङ न्युनिकरण कार्यमा निरन्तर प्रयासरत रहेको छ । राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्यूत विकास दशक सम्वन्धि अवधारणापत्र र कार्ययोजना, २०७२ मा भएको व्यवस्था अनूसार लोडसेडिङ न्युनिकरणको लागि विभिन्न बैकल्पिक ऊर्जाको माध्यमबाट समेत विद्यूत आपुर्तिको व्यवस्था गर्नका लागि ५०० वाट वा सो भन्दा बढी क्षमताको फोटोभोल्टेक सौर्य प्रणाली जडान गरि बढी हून जाने विद्यूत NET metering  मार्फत ने.वि.प्रा.को वितरण प्रणालीमा उपलब्ध गराउन ईच्छूक व्यक्ति/संघ/संस्थाहरुबाट “फोटोभोल्टेक सौर्य प्रणालीबाट प्राप्तहूने ऊर्जा सम्वन्धि कार्यविधि, २०७४” मा रहेको निम्न व्यवस्था अनूसार ने.वि.प्रा. को स्थानिय कार्यालयमा Format  बमोजिमको आ–आफ्नो प्रस्ताव उपलब्ध गराउन अनूरोध गरिन्छ ।