Latest Updates


आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्बाचन अधिकृतको कार्यालयको सूचना
Updated on : 2017-02-26

आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्बाचनको लागि ने .बि. प्रा कर्मचारी संघ र नेपाल राष्ट्रिय संगठन(संयुक्त), ने.बि.प्रा.ले मतदानको दिन विभिन्न मतदान केन्द्रमा आ-आफ्नो मतदान तथा मतगणना प्रतिनिधिहरुको नामावली सम्बन्धि सूचना


» Read More

आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्बाचन अधिकृतको कार्यालयको सूचना
Updated on : 2017-02-26

आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्बाचन अधिकृतको कार्यालयको सूचना


» Read More

आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्बाचन अधिकृतको कार्यालयको सूचना
Updated on : 2017-02-26

आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्बाचन अधिकृतको कार्यालयको सूचना


» Read More

आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्बाचन सहयोग समितिको सुचना
Updated on : 2017-02-26

आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्बाचन सहयोग समितिको सुचना


» Read More

मतदानको दिनको लागि सहयोगी कर्मचारीहरु नियुक्ति गर्ने बारे
Updated on : 2017-02-19


» Read More

आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्बाचन अधिकृतको कार्यालयको सूचना
Updated on : 2017-02-17

मतदाताले मतदान केन्द्र परिबर्तन गर्न निबेदन पेश गर्ने बारेको सूचना


» Read More

आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्बाचन को नमुना मतपत्र
Updated on : 2017-02-14

आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्बाचन २०७३ को नमुना मतपत्र


» Read More

मतदान क्षेत्र परिबर्तन गरिएको सूचना
Updated on : 2017-02-12

आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्बाचन अधिकृत को कार्यालय


» Read More

मतपेटिका सम्बन्धि सूचना
Updated on : 2017-02-09

आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्बाचन अधिकृतको कार्यालय


» Read More

आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्बाचन निर्देशिका , २०५२
Updated on : 2017-02-08

आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्बाचन निर्देशिका , २०५२


» Read More

सूचना
Updated on : 2017-02-08

आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्बाचन अधिकृतको कार्यालयको सूचना


» Read More

मतदान केन्द्र संसोधन गरिएको सूचना
Updated on : 2017-02-07

मतदान केन्द्र संसोधन गरिएको सूचना


» Read More

आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्बाचनको मतदान केन्द्र सम्बन्धि सूचना
Updated on : 2017-02-05

आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्बाचनको मतदान केन्द्र सम्बन्धि सूचना


» Read More

कानुन बिभागले मतदान अधिकृतको लागि जारि गरिएको सूचना
Updated on : 2017-02-05

कानुन बिभागले मतदान अधिकृतको लागि जारि गरिएको सूचना


» Read More

सहायक निर्बाचन अधिकृत नियुक्त गरिएको बारे
Updated on : 2017-02-02


» Read More

आधिकारिक ट्रेड यूनियन निर्बाचनको आचार संहिता २०७३
Updated on : 2017-01-31

यो आचार संहिता २०७३ साल माघ १८ गते बिहान १० बजे देखि निर्बाचन परिणाम घोषणा नभए सम्म लागु हुनेछ


» Read More

आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, कानून विभाग, नेपाल विद्य
Updated on : 2017-01-30

नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा आवद् प्रतिषठानस्तरका ट्रेड यूनियनहरु विच मिति २०७३/११/१८ गते हून गइरहेको आधिकारीक ट्रेड यूनियनको निर्वाचन प्रयोजनार्थ आधिकारिक ट्रेड यूनियन निर्वाचन निर्देशिका, २०५२ को नियम १२ अनुसार देहाय वमोजिम निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको व्यहोरा सम्वन्धित सबैको लागि जानकारी गराईन्छ ।


» Read More

प्रेस विज्ञप्ती
Updated on : 2017-01-26

नियमित प्रकृया बमोजिम भएको कर्मचारी सरुवा सम्बन्धमा ।


» Read More

विशेषज्ञको सूची अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा ।
Updated on : 2017-01-26

दक्ष/विशेषज्ञको सेवा दिन इच्छुकहरुलाई सूचीमा नाम समावेश गर्ने सम्बन्धमा । (फाराम समेत संलग्न छ।)


» Read More

आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्बाचन सम्बन्धि सुचना
Updated on : 2017-01-17

निर्बाचन अधिकृतको कार्यालय


» Read More

परीपत्र
Updated on : 2017-01-16

कर्मचारी प्रसासन अभिलेख


» Read More

देशलाई लोडसेडिङ्ग मुक्त गराउने अभियानमा सहयोग गरौ
Updated on : 2016-12-07

देशलाई लोडसेडिङ्ग मुक्त गराउने अभियानमा सहयोग गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अनुरोध


» Read More

परीपत्र
Updated on : 2016-12-01


» Read More

ग्राहकवर्गहरुमा अनुरोध
Updated on : 2016-11-17

नेपाल बिद्युत प्रणालीको पिकलोड समय बिहान ५.०० बजेदेखि ८.०० तथा बेलुका १७.३० बजेदेखि २०.३० बजेसम्मको समय...


» Read More

Letter orIntent (Power Trade Department)
Updated on : 2016-10-23

This is to notify the Letter of Intent has been awarded to successfull Proponents under the RFP (RFP/PV 072/073-1).


» Read More