Application Forms


महाभुकम्प २०७२ क्षतिको बिबरण फारम
Updated on : 2015-06-04

महाभुकम्प २०७२ क्षतिको बिबरण फारम


सामुहिक औषधोपचार बीमा दाबी फारम ।
Updated on : 2015-05-21

सामुहिक औषधोपचार बीमा दाबी फारम ।


अवकाश काेष आवेदन फारम
Updated on : 2015-02-04

अवकाश कोष व्यवस्थापन शाखा मार्फत सापटी माग गर्ने आवेदन फारम


Matured Life insurance refund demand application
Updated on : 2014-12-07

Matured Life insurance refund demand application


नयाँ ग्राहक आबेदन फारम
Updated on : 2014-09-21

नयाँ ग्राहक आबेदन फारम


आर्थिक सहायता तथा सुविधा सम्बन्धी कार्यबिधि, २०६६ (संसोधन सहित)
Updated on : 2014-08-06

आर्थिक सहायता तथा सुविधा सम्बन्धी कार्यबिधि, २०६६ (संसोधन सहित)


आर्थिक सहायता तथा सुविधा माग फारम
Updated on : 2014-08-06

आर्थिक सहायता तथा सुविधा माग फारम


सम्पत्ती बिवरण फारम
Updated on : 2014-07-25

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० उपदफा (१) तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन,२०४८ को दफा ३१ क. को उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि


Insurance loan demand application
Updated on : 2014-04-22

Insurance loan demand application


Information about medical insurance
Updated on : 2012-03-26

Information about medical insurance


Employee Loan demand form
Updated on : 2012-03-26

Employee Loan demand form


पारिवारिक बिबरण
Updated on : 2012-03-26

पारिवारिक बिबरण


अवकाश विवरण फाराम
Updated on : 2012-03-26

राजीनामा, मृत्यु, अनिवार्य अवकाश तथा अन्य अवकाशको लागि भर्नुपर्ने विवरण फाराम


सहमती फारम
Updated on : 2011-09-29

सहमती फारम